Totaal aantal pageviews

donderdag 5 september 2013

NIET IN DE NRC

Het volgende stukje werd opgestuurd naar de NRC, maar kon niet geplaatst worden.
Dan maar in dit blog.

Geachte redactie, 
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is er ook in de kwaliteitskrant NRC een tendentieus artikel verschenen over het vaarbewijs. Naar aanleiding van een tragisch ongeluk niet zo lang geleden waarbij twee mensen omkwamen, kon weer eens geschreven worden over nut en noodzaak van het vaarbewijs. Dat er tussen 2004 en 2012 elf dodelijke slachtoffers vielen bij ongelukken op het water is natuurlijk heel erg. Maar om dan meteen op een populistische manier te gaan roepen dat iedereen ook zomaar met zo'n boot weg kan varen is wel heel erg goedkoop. Beter was geweest als er gedegen onderzoek had plaatsgevonden om na te gaan in hoeverre er een relatie was tussen het ongeluk en het ontbreken van een vaarbewijs. Hadden de slachtoffers geen vaarbewijs? Ontstond het ongeluk door gebrekkige regelkennis? Ik weet het niet maar mijn 53-jarige ervaring als watersporter heeft mij geleerd dat ongelukken op het water ontstaan door onoplettendheid. Net als in het verkeer trouwens waar iedere deelnemer een rijbewijs heeft en er evengoed talloze ongelukken gebeuren en vele honderden dodelijke slachtoffers vallen, zowel onder professionals als bij zondagsrijders. Een rijbewijs geeft geen garantie tegen ongelukken. Zo zal ook een vaarbewijs het aantal ongelukken niet doen afnemen.
Het vaarbewijs in Nederland is louter theoretisch en stelt niets voor. Om het te halen moet je bijvoorbeeld wel weten welk reglement van toepassing is in de voorhaven van het het kanaal van Gent naar Terneuzen aan de Westerscheldekant. 
Als er dan een vaarbewijs zou moeten komen, laat er dan vooral een praktisch examen zijn. Leer schipperen.
Bovendien wie zou zijn boot van 14,95 meter, waar hij zo'n slordige 500.000 euro voor betaald heeft aan puin willen varen door zichzelf niet goed voor te bereiden. Verzekeringen stellen geen enkele eis als het gaat om niet vaarbewijsplichtige schepen. Die snappen wel dat schade niet wordt voorkomen door het bezit van een vaarbewijs.

Jan Drost
vaarbewijs- en zeilbootbezitter