Totaal aantal pageviews

maandag 4 maart 2013

MORAALRIDDER

Doe ik vanmorgen voorzichtig de radio aan hoor ik daar iemand praten over een politicus waar we niet mee zouden moeten overleggen omdat hij over ander mensen sprak op een manier die echt niet kon.
De stem kwam mij enigszins bekend voor, de uitgesproken tekst klonk ook bekend maar de combinatie kon ik niet duiden. Maar al gauw werd het allemaal duidelijk, het was de heer Sietse Fritsma die het had over een politiek leider van Curacao, de heer Wind. Dat is iemand die een pesthekel schijnt te hebben aan Nederlanders en die zei dat ze in een lijkenzak naar Nederland terug moesten. Dat is inderdaad onfrisse praat maar dat nu uitgerekend de heer Sietse Fritsma een grote morele broek aantrekt vind ik opmerkelijk.
Het kan natuurlijk zijn dat er binnen de PVV een frisse, vernieuwende wind is gaan waaien en dat ze zich gaan inzetten voor verbetering van het hanteren van waarden en normen in onze samenleving en dat zou mooi zijn. Ik kan mij bijvoorbeeld nog een Nederlandse politicus herinneren die militairen tegen Nederlandse burgers wilde inzetten en die het knieschot een goed middel vond. Ik ben alleen zijn naam even kwijt.