Totaal aantal pageviews

donderdag 8 november 2012

WAT KRIJGEN WE NU?????

Er stond een aardig plaatje in de krant. Dat plaatje geeft aan hoe snel de wereld om ons heen verandert.
Wie zien we hier gezellig bij elkaar aan één tafel. De heer Roemer, de heer Buma en tot mijn onuitsprekelijk grote verbazing Kereltje Pechtold en de nepblonde uit Venlo die zichzelf tot oppositieleider verklaard heeft.
Wat voor kabinet er ook zit, het is altijd het verkeerde, want de mensen die er niet in zitten weten het allemaal veel beter, dat is geen nieuws.
Het wonderlijke in dit geval vind ik de samenwerking in dit groepje. De heilige verontwaardiging, de opgeheven vinger, het morele gezag dat de heer P. meende te moeten uitstralen tijdens de vorige kabinetsperiode, als hij weer eens te keer ging tegen de man uit Venlo, staan mij nog voor de geest.
De heer Buma hoor ik nog krasse kreten in de mond nemen toen de hoogblonde het zes weken durende achterkamertjes-bijna-akkoord opblies. Ach, ach ach met zo'n man was toch niet meer samen te werken.
Nu gaat onze Buma zijn oude vriend Mark aanvallen met de hulp van zo'n onbetrouwbaar figuur. Hoe diep kun je zinken.
Kereltje P. heeft eigenlijk niet zoveel tegen dit akkoord van VVD-PvdA want hij had het zelf kunnen verzinnen, maar ja nu zouden de 2-, 3- of meer keer modaalverdieners pijn kunnen gaan lijden. Ja, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn?  En dan zoek je 'vrienden' natuurlijk, kan niet schelen waar.
Ook van Roemer valt mij tegen dat hij steun zoekt bij een politicus die groepen van onze samenleving terzijde schuift. Steun voor zijn eigen, goede plan om de premiedruk evenredig over alle inkomens te verdelen, zal hij bij dit groepje, rechtse mannetjes niet vinden.

woensdag 7 november 2012

LEVEN IN EEN VRIJ LAND

Gelukkig met mijn smartphone

Blij, blij in België  
moet kunnen

O  ja, bij de ING zijn 2350 mensen hun baan kwijt, 609 miljoen euro winst was niet genoeg. Hoe heette dat rupsje ook al weer?
Gelukkig stegen daarna hun aandelen, 
de aandeelhouder wint.

maandag 5 november 2012

ZO WAARLIJK HELPE MIJ….

Beste Lilian en beste Frans,
Vanmorgen zijn jullie beëdigd door onze Koningin en tot mijn verbazing hopen jullie je taak te volbrengen met de hulp van, ja van wie eigenlijk?
De almachtige die onlangs nog met behulp van een orkaan 96 mensen doodde, die tallozen verdreef van huis en haard, die een klein kind door wilde honden liet opeten? Zomaar een greep van wat degene waar jullie hulp bij zoeken, onlangs liet gebeuren. En dat is alleen nog maar waar ik van hoorde of las.
De anderen die beëdigd werden, vertrouwden meer op hun eigen vermogens om hun taak tot een goed einde te brengen en gaven daarmee te kennen dat bij het mislukken van hun opdracht zij daar zelf voor verantwoordelijk zijn.
Wie is er verantwoordelijk als jullie mislukken? Zijn jullie dan niet goed genoeg geholpen door die almachtige?
Tsja, dan kun je er ook niks aan doen, toch?
Evengoed, sterke bij jullie zware taak.

66 JAAR

SINDS 5 NOVEMBER 1946