Totaal aantal pageviews

zaterdag 21 september 2013

JSF LEZEN SCHOOL

We moeten de JSF kopen om met onze bondgenoten ons land te verdedigen tegen de vijand. Lijkt mij glashelder, alleen vermoed ik dat de vijand waartegen wij ons moeten verdedigen niet buiten onze landsgrenzen ligt maar daarbinnen en dat die vijand kan niet  worden verslagen met een vliegtuig van een paar honderd miljoen. De ware vijand waar wij ons tegen moeten verdedigen is de verdomming van de bevolking die wordt veroorzaakt door het ontlezen. Bastiaan Bommelj√© zet in een zeer helder en overtuigend geschreven artikel in de NRC van zaterdag uiteen waar we terecht komen als we doorgaan op de ingeslagen weg. De weg die niet langer geplaveid is met gewone boeken die gelezen moeten worden om tot inzicht te komen.
Te beginnen in het basisonderwijs zal veel en veel meer geoefend moeten worden in het lezen, met name het begrijpend lezen, want vele onderzoeken tonen o.a. aan dat er een rechtstreeks positief effect is tussen het lezen van boeken en de hoogte van de CITO score.
Ook wordt er een rechtstreeks verband aangetoond tussen de hoogte van de maatschappelijke carrière en de belezenheid.
Het Nederlandse onderwijs heeft zich volledig aangepast aan de leesvaardigheid van de leerlingen en de boekenlijsten voor de eindexamens geminimaliseerd of volledig afgeschaft.
In alle ons omringende landen is de leesvaardigheid hoger, om in Frankrijk het baccalaureaat te halen moeten er minimaal 150 boeken worden gelezen.
Lezen op tablets, smartphones en computers leidt niet tot verbetering van de leesvaardigheid, dus de zogenaamde Steve Jobsscholen zullen niet bijdragen tot verhoging van de gemiddelde intelligentie van de bevolking.
Alleen mensen boven de 50 lezen nog met enige regelmaat een boek of een krant, bij jonge mensen wordt dit een steeds zeldzamere activiteit.
De regering wil wel geld in het onderwijs stoppen maar ik heb de indruk dat dat vooral voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs bedoeld is terwijl de meeste winst te behalen is in basis en voortgezet onderwijs.
Maar wat doet onze regering?
Zij sluit een aantal bibliotheken!

Voor de liefhebber staat hier onder het hele artikel.


vrijdag 20 september 2013

BAARD

Ik had nog iets over de baard van Plasterk willen schrijven, maar Henk Spaan is op dit punt niet te overtreffen.
Luister naar zijn Ochtenhumeur , het duurt maar 2 minuten.
Klik maar op: BAARD

Ook de volgende advertentie vind ik wel aardig:

"Er is nu een Jaguar voor de prijs van een auto"

Jij verplaatst je niet met een of ander autootje, jij rijdt in een dzjek.
Auto's zijn voor het klootjesvolk.
Voor mij dus.

dinsdag 17 september 2013

BUITENLAND

Je hebt buitenland en buitenland.
In het buitenland van de heer Wientjes, de werkgeversvoorzitter, verdienen de werknemers gemiddeld minder dan in Nederland en zijn hun looneisen ook niet hoog. Zeker niet zo hoog als de schandalige eis  van 3% die de FNV nu als maximum stelt. Het is vooral goed naar "het buitenland" te kijken als het om eisen van werknemers (vroeger genoemd arbeiders) gaat. Het valt nog mee dat de heer Wientjes  het 'omringende' buitenland bedoelt in zijn vergelijkingen.
Maar er is nog een ander "buitenland".
Als het gaat om de enorme salarissen die topmanagers, CEO's en dergelijke types (vroeger genoemd bazen) zeggen te verdienen, dan is er ineens een ander buitenland. Dan is er een buitenland waar ze veel en veel meer zouden verdienen. En met dat argument verdedigen zij hun salaris hier.
Ik zie ze overigens vrijwel nooit naar dat buitenland vertrekken om daadwerkelijk dat gigantische salaris op te strijken. Opstrijken of verdienen ik weet nooit welk woord ik moet gebruiken. 
Ik weet trouwens ook niet naar welk buitenland ik zou moeten gaan met mijn AOW en pensioen dat al jaren stilstaat, om mijn koopkracht die minstens 10% gedaald is, op te krikken.


zondag 15 september 2013