Totaal aantal pageviews

zaterdag 17 december 2011

vrijdag 16 december 2011

KIJK NOU TOCH EENS

Vandaag in de onvolprezen NRC.
Een artikel waarin beschreven wordt wat alle werkers op de schoolvloer al meer dan 20 jaar weten.Het artikel is te lang om hier te laten zien, maar de titel dekt de inhoud.
Lees ook nog even het vorige blogje

NRC 15 december

In passend onderwijs verdwijnen 5.000 banen

Den Haag.
Door een onzer redacteuren | pagina 2 - 3
De bezuinigingen op het passend onderwijs gaan ruim vijfduizend leraren hun baan kosten. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) schrijft dat in een brief die vanochtend aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet bezuinigt vanaf 2013 300 miljoen euro op het primair en voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze aan adhd lijden of dyslectisch zijn. De bezuiniging zal leiden tot het verdwijnen van 3.750 voltijdsbanen, heeft de minister nu berekend.
Van Bijsterveldt denkt dat scholen de banenreductie gedeeltelijk kunnen opvangen met onder meer natuurlijk verloop, waardoor het aantal ontslagen lager kan uitvallen. De Algemene Onderwijsbond, een van de felste tegenstanders van Van Bijsterveldts beleid, schatte het aantal te verwachten ontslagen eerder op negenduizend.
Uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig schooljaar bijna 69.000 leerlingen ingeschreven stonden bij scholen voor zeer moeilijk lerende of moeilijk opvoedbare kinderen, het zogenoemde speciaal onderwijs. Dat zijn er 15.000 meer dan zeven jaar geleden. De groei komt bijna volledig voor rekening van het voortgezet onderwijs, stelt het CBS. Als oorzaak noemen de onderzoekers het feit dat er steeds meer leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen zijn, of als zodanig worden bestempeld. Dat aantal is de laatste jaren bijna verdubbeld, tot 32.000.
Meer dan tachtig procent van de leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen zijn jongens. Critici, onder wie Kamerlid Ton Elias (VVD), menen dat kinderen tegenwoordig veel te snel worden aangemerkt als probleemgeval.

Tip voor de minister:
Schaf alle scholen voor speciaal onderwijs af. Gigantische besparing en in een klap zijn er ook geen leerlingen meer die daar voor in aanmerking komen. Een win-win situatie heet dat in het moderne management.
Vroeger zeiden we wel eens als collega's: " Kun je niks, dan ga je in het onderwijs. Kun je dat ook niet, dan word je gymleraar". 
Ik zou daar aan willen toevoegen: " Mocht ook dat mislukken, dan ben je uitermate geschikt als minister van onderwijs". (of kamerlid voor de VVD)

donderdag 15 december 2011

HEINRICH BÖLLWie kent nog het werk van deze grote Duitse schrijver (Nobelprijs litteratuur 1972)  die vlak na de  Tweede Wereldoorlog al constateerde dat de gezagsdragers die tijdens die oorlog de macht uitoefenden dat vrijwel direct er na ook weer doen.

In zijn boek "Liefdevolle belegering" dat gaat o.a. over een machtig politicus, vraagt die politicus op een dag aan zijn masseur: " Wat vrees jij nu het meest?" Waarop deze antwoordt: " De dag dat de armen van deze wereld hun rechten komen opeisen".

Hoever zijn wij van die dag af?

Voor meer info over Böll   http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Böll
of hier: http://ronnydeschepper.com/2010/10/28/heinrich-boll-1917-1985/

dinsdag 13 december 2011

IK NOEM MAAR WAT.

Henk Kamp: Als je waarde gedaald is op de arbeidsmarkt, dan ga je toch voor minder werken.
Als je geen werk in de buurt vindt, dan ga je toch verhuizen.
Als je geen werk kunt vinden is het je eigen schuld, denkt Henk.
Nu de praktijk.
Je bent een redelijk opgeleide HBO'er, werkzaam in de administratieve sector, ik noem maar wat.
Je woont, ik noem maar wat, in Groningen en bent 50 jaar. Dan word je ontslagen door inkrimping of reorganisatie, ik noem maar wat. Je solliciteert vele malen per week maar je wordt niet eens uitgenodigd tot op een uur reizen rondom je woonplaats. Er volgen geen uitnodigingen voor een gesprek ondanks je goede CV. Ondertussen is je inkomen flink gedaald, maar, ik noem maar wat, de hypotheek, moet nog wel betaald worden. Gelukkig werkt je vrouw nog, als doktersassistent, ik noem maar wat, in een gezondheidscentrum.
Tip van de minister, verkoop je huis en laat je vrouw ontslag nemen dan kun je in Zeeland zo terecht bij een garnalenpellerij, ik noem maar wat.
Je aarzelt want de laatste keer dat de makelaar vroeg of jij je huis niet wilde verkopen ligt wel 15 jaar achter je. Ook je moeder van 80 kan af en toe wel wat van jouw hulp gebruiken als ze zelfstandig wil blijven wonen. Ondertussen wordt je spaarpotje snel kleiner.
Dan hoor je deze minister dit soort onzin reutelen, dan denk je, ik noem maar wat:" Moet je nou echt asociaal zijn om minister van sociale zaken te worden?"

Maar als we, ik noem maar wat, het ontslagrecht verruimen dan worden de winsten van de bedrijven groter.
Duurdere krachten er uit, goedkopere er in. Die dure komen dan ten laste van de samenleving waardoor de lasten nog groter worden,  hun koopkracht daalt, hun bestedingen worden minder, winkeliers hebben minder omzet, de productie daalt, inkrimpen, ontslag, duurdere er uit, goedkopere er in enzovoort, enzovoort.
Ik noem maar wat, net als Henk, die klets als een automaat maar wat uit zijn VVDnek.