Totaal aantal pageviews

donderdag 26 april 2012

ERKEN DE GEMAAKTE FOUTEN

Donderdag 26 april.
Deze morgen doet de heer Willem Aantjes in Trouw een oproep aan zijn partij om te erkennen dat zij fouten gemaakt hebben. Zeer veel verdienstelijke partijleden werden afgeserveerd omdat zij tegen de samenwerking met de PVV waren in 2010 en dat toen en later duidelijk kenbaar maakten. De bekendste waren Klink en Hirsch Ballin, maar ook in andere gevallen zijn tegenstanders tegengewerkt of niet benoemd.
Ik onderschrijf dit verhaal volledig maar ik vind bovendien dat het CDA en ook de VVD, verder moeten gaan en ruiterlijk erkennen dat zij grove inschattingsfouten hebben gemaakt die ons land veel schade hebben berokkend. Het is teveel eer voor de nepblonde boy om alles wat er fout is gegaan aan hem toe te schrijven. Het zal alleen niet gaan gebeuren vrees ik. Men is nu druk bezig om rare wetjes terug te draaien en af te rekenen met Geertje.
Een schaamlap, meer is dat niet.
Een ander opmerkelijke column was er vanmorgen op Radio 1. De door mij gewaardeerde Henk Spaan ging in de fout. Hij ergerde zich nu al aan Samson om uitspraken als aandacht voor de zwakkeren, sterke schouders enz., de bekende PvdA thema's waar mijns inziens niets mis mee is. Ook mag iemand zich daar gerust aan ergeren. Maar onze Henk ergerde zich vooral omdat ze uit de opengesperde mond en tussen de dikke lippen van Diederik vandaan kwamen.
Ik weet niet in hoeverre de dikte van de lippen bepalend is voor de woorden die er tussendoor komen. Ik weet wel dat er een regiem is geweest dat schedels ging meten om te kijken of de bijbehorende mens wel of niet deugde. 
Een uitglijder Henk.

woensdag 25 april 2012

ONAFHANKELIJKE BURGERPARTIJ

De eerste mensen die het land gaan redden na de val van het kabinet hebben zich al gemeld.
Hero de nieuwe Held, Hero de Burgerking.
Ze zijn al bedacht, de grappen over onze Hero, dat soort zaken gaat sneller dan het licht.
Mij intrigeert het woord BURGER. Aan wie dacht Hero toen hij die naam bedacht? Dacht hij aan de mensen op onderstaand plaatje?
Die zijn dan niet best af.
Ik kan mij nog een Hero herinneren die het een genoegen vond om met de lange lat op deze mensen in te hakken en die dat ook nog vol trots rondbazuinde.
Zo kan ik mij ook nog een Hero herinneren die aankondigde met alle mogelijke middelen een wet te omzeilen die niet gunstig voor zijn partij uitpakte?
Ach, zo kan ik nog wel even doorgaan.
O ja, het wordt een onafhankelijke partij. IJzersterk argument, wie zou er op een afhankelijke partij stemmen?
Het worden mooie tijden voor wie hier van kan genieten, maar er gaat natuurlijk wel veel geld zitten in de hobby's van een stel zonderlingen. Ik ben voor een kiesdrempel van 10%, wie daar onder zit moet maar een weblog openen. Doodsimpel.

P.S
Of denkt hij hier aan?
MIENdinsdag 24 april 2012

558

Lachebekje Rutte heeft 558 dagen kunnen volhouden dat de nepblonde boy een betrouwbare partner was en ook zijn kompaan Maxime uitte zich in vergelijkbare bewoordingen. Maar ver binnen de 558 seconden  veranderde hun opvatting over de grote gedoger toen die zich terugtrok. Wonderbaarlijk.
Wonderbaarlijk is ook hoe snel de rest van de VVD en het CDA hun mening over de PVV aanpasten, als je niet beter wist en alleen de kranten en het nieuws van na zaterdag zou lezen, dan had de PVV nooit meegedaan of zou nooit hebben moeten meedoen.
Wie daarentegen 558 dagen terugkijkt en de krantenkoppen van die dagen voor de geest haalt, ziet een glunderende Mark, een stralende Maxime en een vrolijke Geert naast elkaar voor de toegestroomde pers staan terwijl zij aankondigen het land van de ondergang te redden.
Hoe anders is het gegaan.
Onder leiding van de eerste liberale premier na 50 jaar is de economie een puinhoop en is het land in aanzien achteruit gehold. De AAA-status is  in gevaar, het morele aanzien is gedaald, ambassadeurs schrijven een brandbrief aan onze regering, sociale zekerheid wankelt, pensioenen worden niet  ge├»ndexeerd enz.
Rechtse houwdegens als Bolkestein kunnen ook nu nog steeds niet toegeven dat er inschattingsfouten zijn gemaakt en bij Nieuwsuur op maandagavond schroomde hij niet de geschiedenis te vervalsen en bleek hij aan zeer selectief geheugenverlies te lijden.
Guus Kuijer, de beroemde kinderboekenschrijver, zei het al:"Ouwe mensen, daar moet je soep van koken".
't Is wel radicaal, laat ze maar gewoon columnpjes schrijven.

maandag 23 april 2012

BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE

We hadden het nog zo gezegd. Wij, de mensen met een gezond, boerenverstand.
Doe het niet! Ga niet in zee met een blonde gek die uit is op eigen gewin en misbruik maakt van zijn macht.
Achteraf kun je altijd je gelijk halen, maar onze Mark is vooraf gewaarschuwd door allerlei fatsoenlijke mensen ook uit zijn eigen VVD. Voor Maxime geldt precies hetzelfde, Hirsch Ballin, de fatsoenlijkste christen van Nederland was duidelijk. Doe het niet!
Doe het niet!
Toch werd er een gedoogvariant gevonden en uitgevoerd. Onderweg werd er veel schade aangericht door de nepblonde uit Venlo maar Mark lachte het weg. De PVV mocht de meest grote onzin, onbeschoftheden en andere wartaal uitkramen, onze Mark hield vol dat dit allemaal geen regeringsbeleid was. Formeel had hij volkomen gelijk maar de vetste vinger in de regeringspap was die van het nepblonde mannetje en toen hij die aflikte en vervolgens van tafel liep was het uit.
VVD en CDA waren er als de plofkippen bij om de schuld bij de ander te leggen want dat was natuurlijk het gemakkelijkst. Nooit naar jezelf wijzen als het om de schuldvraag gaat, dat leer je op elke management cursus. Maar het is zonneklaar dat VVD en CDA zeer verantwoordelijk zijn voor de toestand waarin ons mooie landje nu terecht gekomen is. Ik hoop dat de kiezers zich dat op het juiste moment zullen weten te herinneren.