Totaal aantal pageviews

zaterdag 31 december 2011

OUDJAAR

OLIEBOLLEN EN APPELFLAPPEN BAKKEN 
EEN MOOIE TRADITIE
EERST EEN GOED BESLAG GEMAAKT DOOR ANNETTE

VOORZICHTIG IN DE OLIE


2X  3 a  4  MINUTEN

EEN BEETJE POEDERSUIKER EN PROEVEN

ER KAN GESMULD WORDEN

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG 2012

vrijdag 30 december 2011

donderdag 29 december 2011

NIEUW PASPOORT

HET IS NOG ERGER DAN IK DACHT.
In het radioprogramma Standpunt.NL, waarin de mening van een deel van 'de' Nederlander te horen is, werd gesproken over het nieuwe paspoort voor toekomstige Nederlanders. Een verontrustend hoog percentage deelnemers vindt dat dit moet worden ingevoerd. Dit ondanks het feit dat je, voor dat je na inburgering een paspoort krijgt, 5 jaar lang een blanco strafblad moet hebben. Pas dan kom je in aanmerking. Veel zogenaamde 'echte' Nederlanders zouden op basis van dit gegeven helemaal geen paspoort kunnen krijgen.
Ook het feit dat volgens Europees recht dit een onhaalbaar zaak is, bracht de 'echte' Nederlander niet aan het twijfelen. Het zijn buitenlanders dùs potentiële criminelen, niet zeuren verder.
Ik wist dat de Idioot uit Venlo veel invloed had, maar dat er ook bij mensen die ik voor fatsoenlijk hield zelfs maar de gedachte is opgekomen om zo'n wetsvoorstel te overwegen, vind ik zeer verontrustend.
Ik kan mij een andere gek herinneren, die ook democratisch aan de macht gekomen is. Maar dat mag je binnenkort misschien  niet meer zeggen. Nu word je om die gedachte als niet langer serieus te nemen beschouwd.

woensdag 28 december 2011

ONDERKONING

Waar ieder verstandig mens al bang voor was, gaat nu ook gebeuren. MINISTER Donner maakt nog snel even een nieuw inburgeringswetje  met een soort tweederangs Nederlanderschap. Geheel in lijn met de opvattingen van de Blonde Boy. Na dit ministerschap is de heer D. aanvoerder van de Raad van State en dan gaat hij adviseren over deze wet. Hoe zou dat advies er uitzien?
O ja, de arme minister Leers mag dit wetje komen aanbieden in de Tweede Kamer.

Het gaat  steeds meer op lijken op de wereld die in "De Dierenboerderij" van George Orwell wordt beschreven. De leiding uiteindelijk in handen van varkens en een regering die zegt dat alle dieren voor de wet gelijk zijn, maar het ene dier is meer gelijk dan het andere.
Trouwens het andere beroemde boek van Orwell, 1984, bevat zeer verontrustende elementen waarvan je er tegenwoordig steeds meer in onze samenleving ziet. Lees dat boek.

donderdag 22 december 2011

VOETBALLEN??????

Wat een geluk dat de jongen die het veld op rende om de keeper van de tegenpartij een ram te verkopen, goed gekleed was.
Een perfect hemd van GS-RAW D, een bijpassende onderbroek, ook van RAW, de spijkerbroek precies laag genoeg om dat te tonen en ook de kekke schoenen maken het beeld van de eigentijdse jongen die weet hoe hij gekleed behoort te zijn, helemaal compleet.
Verdomde jammer dat dit zo mooie geheel is voorzien van een hoofd dat kennelijk volkomen leeg is, op misschien net die ene hersencel na, die hem deed besluiten als een zwakzinnige te handelen.
Duidelijk een geval van vorm boven inhoud.


Helaas heb ik die mooie foto niet gemaakt, die komt van Pics United

woensdag 21 december 2011

VOORTWOEKERENDE BESCHAVING

Motherfucker (moederneuker) is al heel lang een zeer populair woord in liedjes op radio en TV. Je hoort het te pas en te onpas gebruiken door mensen die 'erbij' horen. Het is altijd de Engelse vertaling die gebruikt wordt, in het Nederlands klinkt het zo….

Protesten tegen het gebruik van dit woord heb ik nooit gehoord of zijn mij ontgaan.
Nu is er een rel over de niggabitch (negerteef). Dat kan niet, dat mag niet, dat is discriminatie en wie discrimineert begaat een doodzonde. De hoofdredactrice van 'Jackie", een modetijdschrift, deed er aanvankelijk wat lacherig over maar de uitgever zei dat ze toch maar op moest krassen.
'Fuck you' zal zij toen wel gedacht, maar niet hardop gezegd, hebben. Ook al zo'n mooie kreet die de voortgang van onze beschaving zo helder weergeeft. Wie had het ook al weer over een achterlijke cultuur die hier zijn intrede zou doen?
Waar zijn de tijden van weleer toen een heel stadion nog hondelul of hondenlul (daar wil ik vanaf zijn) scandeerde als de man in het zwart een foutje maakte?
Om nog maar te zwijgen over het verschrikkelijke scheldwoord dat ik als klein jongetje de brildragende medemens toevoegde: brillejood.
Foei Jantje dat mag je niet zeggen, kreeg ik dan te horen.

maandag 19 december 2011

Dat komt er nu van

Langzaam maar zeker krijgen de populisten meer invloed met hun verderfelijke ideeën.

Onrust binnen Hoge Raad nadat PVV benoeming blokkeerde
BINNENLAND Binnen de Hoge Raad is onrust ontstaan door de politieke weigering om advocaat-generaal Diederik Aben te benoemen tot raadsheer. Dat zeggen bronnen in de Hoge Raad. Zoals NRC Handelsblad zaterdag meldde, heeft de PVV de benoeming van Aben tegengehouden wegens Abens stellingname in het proces tegen PVV-leider Wilders.

‘Als je Aben bovenaan de lijst zet, moet je hem handhaven’
Een deel van het hoogste rechtscollege twijfelde of het verstandig was Aben voor te dragen. Andere leden vinden dat het college, toen het hem eenmaal had voorgedragen, niet had moeten buigen voor druk vanuit de Tweede Kamer.
“Als je Aben bovenaan de lijst zet, moet je hem daar ook handhaven. Anders wek je de indruk dat je zwicht voor druk van buitenaf en eigenlijk ook niet goed had nagedacht toen je Aben voordroeg”, valt binnen de Hoge Raad te vernemen.
“Het was een inschattingsfout van de Hoge Raad om Aben voor te dragen, omdat het nog maar een jaar geleden is dat hij in opspraak kwam”, zegt een raadsheer die anoniem wil blijven.

zaterdag 17 december 2011

vrijdag 16 december 2011

KIJK NOU TOCH EENS

Vandaag in de onvolprezen NRC.
Een artikel waarin beschreven wordt wat alle werkers op de schoolvloer al meer dan 20 jaar weten.Het artikel is te lang om hier te laten zien, maar de titel dekt de inhoud.
Lees ook nog even het vorige blogje

NRC 15 december

In passend onderwijs verdwijnen 5.000 banen

Den Haag.
Door een onzer redacteuren | pagina 2 - 3
De bezuinigingen op het passend onderwijs gaan ruim vijfduizend leraren hun baan kosten. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) schrijft dat in een brief die vanochtend aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet bezuinigt vanaf 2013 300 miljoen euro op het primair en voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze aan adhd lijden of dyslectisch zijn. De bezuiniging zal leiden tot het verdwijnen van 3.750 voltijdsbanen, heeft de minister nu berekend.
Van Bijsterveldt denkt dat scholen de banenreductie gedeeltelijk kunnen opvangen met onder meer natuurlijk verloop, waardoor het aantal ontslagen lager kan uitvallen. De Algemene Onderwijsbond, een van de felste tegenstanders van Van Bijsterveldts beleid, schatte het aantal te verwachten ontslagen eerder op negenduizend.
Uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig schooljaar bijna 69.000 leerlingen ingeschreven stonden bij scholen voor zeer moeilijk lerende of moeilijk opvoedbare kinderen, het zogenoemde speciaal onderwijs. Dat zijn er 15.000 meer dan zeven jaar geleden. De groei komt bijna volledig voor rekening van het voortgezet onderwijs, stelt het CBS. Als oorzaak noemen de onderzoekers het feit dat er steeds meer leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen zijn, of als zodanig worden bestempeld. Dat aantal is de laatste jaren bijna verdubbeld, tot 32.000.
Meer dan tachtig procent van de leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen zijn jongens. Critici, onder wie Kamerlid Ton Elias (VVD), menen dat kinderen tegenwoordig veel te snel worden aangemerkt als probleemgeval.

Tip voor de minister:
Schaf alle scholen voor speciaal onderwijs af. Gigantische besparing en in een klap zijn er ook geen leerlingen meer die daar voor in aanmerking komen. Een win-win situatie heet dat in het moderne management.
Vroeger zeiden we wel eens als collega's: " Kun je niks, dan ga je in het onderwijs. Kun je dat ook niet, dan word je gymleraar". 
Ik zou daar aan willen toevoegen: " Mocht ook dat mislukken, dan ben je uitermate geschikt als minister van onderwijs". (of kamerlid voor de VVD)

donderdag 15 december 2011

HEINRICH BÖLLWie kent nog het werk van deze grote Duitse schrijver (Nobelprijs litteratuur 1972)  die vlak na de  Tweede Wereldoorlog al constateerde dat de gezagsdragers die tijdens die oorlog de macht uitoefenden dat vrijwel direct er na ook weer doen.

In zijn boek "Liefdevolle belegering" dat gaat o.a. over een machtig politicus, vraagt die politicus op een dag aan zijn masseur: " Wat vrees jij nu het meest?" Waarop deze antwoordt: " De dag dat de armen van deze wereld hun rechten komen opeisen".

Hoever zijn wij van die dag af?

Voor meer info over Böll   http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Böll
of hier: http://ronnydeschepper.com/2010/10/28/heinrich-boll-1917-1985/

dinsdag 13 december 2011

IK NOEM MAAR WAT.

Henk Kamp: Als je waarde gedaald is op de arbeidsmarkt, dan ga je toch voor minder werken.
Als je geen werk in de buurt vindt, dan ga je toch verhuizen.
Als je geen werk kunt vinden is het je eigen schuld, denkt Henk.
Nu de praktijk.
Je bent een redelijk opgeleide HBO'er, werkzaam in de administratieve sector, ik noem maar wat.
Je woont, ik noem maar wat, in Groningen en bent 50 jaar. Dan word je ontslagen door inkrimping of reorganisatie, ik noem maar wat. Je solliciteert vele malen per week maar je wordt niet eens uitgenodigd tot op een uur reizen rondom je woonplaats. Er volgen geen uitnodigingen voor een gesprek ondanks je goede CV. Ondertussen is je inkomen flink gedaald, maar, ik noem maar wat, de hypotheek, moet nog wel betaald worden. Gelukkig werkt je vrouw nog, als doktersassistent, ik noem maar wat, in een gezondheidscentrum.
Tip van de minister, verkoop je huis en laat je vrouw ontslag nemen dan kun je in Zeeland zo terecht bij een garnalenpellerij, ik noem maar wat.
Je aarzelt want de laatste keer dat de makelaar vroeg of jij je huis niet wilde verkopen ligt wel 15 jaar achter je. Ook je moeder van 80 kan af en toe wel wat van jouw hulp gebruiken als ze zelfstandig wil blijven wonen. Ondertussen wordt je spaarpotje snel kleiner.
Dan hoor je deze minister dit soort onzin reutelen, dan denk je, ik noem maar wat:" Moet je nou echt asociaal zijn om minister van sociale zaken te worden?"

Maar als we, ik noem maar wat, het ontslagrecht verruimen dan worden de winsten van de bedrijven groter.
Duurdere krachten er uit, goedkopere er in. Die dure komen dan ten laste van de samenleving waardoor de lasten nog groter worden,  hun koopkracht daalt, hun bestedingen worden minder, winkeliers hebben minder omzet, de productie daalt, inkrimpen, ontslag, duurdere er uit, goedkopere er in enzovoort, enzovoort.
Ik noem maar wat, net als Henk, die klets als een automaat maar wat uit zijn VVDnek.

vrijdag 9 december 2011

woensdag 7 december 2011

POLITICI

Het wordt steeds erger.
Jacques Delors een van de belangrijkste politici achter de euro, wist dat Zuid-Europese landen niet mee zouden kunnen komen. Dat geeft hij nu toe. Toch maar invoeren jongens. Dat is toch crimineel gedrag? Dat klopt toch niet? Bovendien is dit weer een politicus die nu toegeeft dat er grote fouten gemaakt zijn. (Jan Kees en  Hoogervorst gingen hem al voor, en wellicht nog vele anderen in de rest van Europa)
Wat moet je als gewone burger met deze wijsheid, in wie stel je je vertrouwen?
Ach, was het niet Iosif Vissarionovitsj Stalin die zei:"Vertrouwen is goed, controle is beter".
Maar ja, hij had zo zijn mannetjes om een en ander te controleren en ik moet vertrouwen op mannetjes die ik niet kan controleren.
Hoe komen we daar nu uit?

zondag 4 december 2011

BLAUWE OGEN

Dit staat op de website van de NRC

BINNENLANDECONOMIE 
Bij het invoeren van de euro is gemakzuchtig gehandeld en zijn grote fouten gemaakt, en daar wordt nu de prijs voor betaald. Dat zegt minister van Financiën Jan Kees de Jager voor de camera van KRO Brandpunt. Dit laat het televisieprogramma vandaag weten. Het programma wordt vanavond uitgezonden.
Een voorganger van De Jager, Hans Hoogervorst, zei deze week dat de euro is mislukt. Zo ver wil De Jager volgens het programma niet gaan. Wel had Europa volgens hem veel strenger moeten zijn. Het had “echt heel anders” gemoeten.
“Het had nooit zo mogen zijn dat we het aan de blauwe ogen van een ieder overlaten om de regels die we hebben ook toe te passen.”
Bij de Europese top aanstaande vrijdag moeten vooral de Zuid-Europese landen volgens De Jager echt over de brug komen.
Iedereen die kritisch was tijdens de invoering van de Euro werd toen uitgemaakt voor iemand die niet helemaal van deze tijd was.
Nu gaan mannen met blauwe ogen ons vertellen dat het toen fout was wat die blauwogigen van toen deden en nu moeten we vertrouwen op hun blauwe ogen. Ik weet het niet, ik heb bruine ogen.
(Wanneer komen we erachter dat het nieuwe zorgstelsel dat is ingevoerd onder aanvoering van Hoogervorst niet deugt en ons een enorme smak geld is gaan kosten? Een kind kon  bij de invoering zien dat het niet deugde. Marktwerking in de zorg is onethisch, de dokter regelt mijn zorg, niet mijn verzekering.)

50 JAAR

vrijdag 2 december 2011

ONDERWIJS IN BEWEGING

Het land wordt voor de zoveelste keer overspoeld met allerlei fantastische ideeën van politici die hun naam in de krant willen. Eerst het U-zeggertje van de PVV (die een fraai staaltje fatsoen in de Tweede Kamer liet zien) en nu weer Jasper van Dijk. Van de SP deze keer. Om meer mannen voor de klas te krijgen moeten er vaders les gaan geven. Hoe bedenk je het. Onderwijs is een vak, daar moet je voor leren, naar school, oefenen.
Op deze manier weet ik heel veel oplossingen voor allerlei vraagstukken. Wat vindt Jasper van het volgende:
Bij de tandarts: Ach meneer, ik heb wat pijn in mijn hand maar dat is voor u geen probleem want mijn buurman, de banketbakker, kan ook handig met dit boortje omgaan.
In het vliegtuig: Dames en heren hier spreekt uw gezagvoerder, de landing wordt deze keer verzorgd door mevrouw Van der Zwaan. Zij is tuinarchitect; dit alles in het kader: meer vrouwen op de kist.
De creatieve lezer kan deze lijst onbeperkt uitbreiden, maar met dit soort ideeën word je dan binnen niet al te lange tijd opgeborgen in het gekkenhuis om  het land te beschermen.
Behalve als het ideeën zijn die met het onderwijs te maken hebben.

donderdag 1 december 2011

FATSOEN uit verdachte hoek

De PVV, jazeker het staat er echt, de PVV pleit voor meer respect tegenover de leraar en wil dat bereiken door gedwongen U te laten zeggen door de leerlingen. Om dit te kunnen begrijpen ben ik echt te laag opgeleid. Ik herinner mij vele weinig verheffende scènes van de voorman van dit clubje in de Tweede Kamer.
Ook herinner ik mij een leerkracht die een klas voor de eerste keer binnenkomt en zegt: "Ik ben meneer …. en ik maak uit hoe het hier toe gaat" en uiteraard wenste hij met u te worden aangesproken. Binnen twee weken was zijn carrière op onze school voorbij.
Onderwijs komt tot bloei door wederzijdse waardering en niet met afgedwongen regeltjes van één kant.
Het maakt niets uit hoe je je laat aanspreken, wie geen respect verdient, krijgt geen respect, hoe je hem ook aanspreekt en leerlingen voelen feilloos aan hoe jij over ze denkt en wat je wilt.

woensdag 30 november 2011

ZORG IN HOLLAND

Gaat dit het worden?
http://www.youtube.com/watch?v=N_ctFcyEZgA

KLASSENGROOTTE

Vanmorgen een artikel in Trouw over de klassengrootte. Wetenschappelijk is aangetoond dat een grote klas (30 leerlingen) geen nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van de leerling. Dit komt goed uit voor de huidige minister en alle managers in het onderwijs.
Maar nu even niet wetenschappelijk nadenken. Dan kun je toch evengoed tot een andere conclusie komen.
Een klein voorbeeldje, daar werken we graag mee in het onderwijs.
De meester is jarig. Hij koopt een taart en verdeelt deze onder zijn leerlingen. Waar krijgen de leerlingen een groter stuk, in een klas van 30 of van 20 leerlingen? Je hoeft niet echt doorgeleerd te hebben om het antwoord te weten.
Vervang de taart door de aandacht die de meester aan elke leerling kan besteden en je krijgt hetzelfde antwoord.
Is dit nou zo moeilijk te begrijpen?
Nog nooit is er een minister van onderwijs geweest die echt heeft laten uitzoeken wat de ideale grootte is voor een klas en zich daar vervolgens aan committeerde.
Elke onderwijsgevende kan je vertellen dat twintig leerlingen een mooi aantal is om te begeleiden maar ja, aan onderwijsgevenden wordt niets gevraagd.
Alleen hun salaris is nu al een paar jaar bevroren, daarom kon die onderwijzer ook maar één taart uitdelen.
Toch nog maar eens herhalen (dat is tenslotte de kracht van het onderwijs):
BETER ONDERWIJS? KLEINERE KLASSEN, GOEDE LEERKRACHTEN!

maandag 28 november 2011

RIVIER IN DE HERFST

DIT BEELD IS VAN 20 JAAR GELEDEN, DE LEK BIJ LOPIK
NU STAAN DE UITERWAARDEN DROOG EN HET WATER STAAT ZEER LAAG

zondag 27 november 2011

AFGLIJDEN

Nou heet Mauro weer Jossef en woont hij in Alkmaar. De jongen is zo Noord-Hollands als de kaasmarkt daar. Hij moet alleen maar weg omdat hij zwart is. Althans zo subtiel zou de heilige Cruijff het gezegd hebben. Het mannetje woont acht jaar in Nederland. Hoe oud hij is? Negen. De wet zegt dat hij op moet rotten. En zolang de PVV in ons land de scepter zwaait is de wet de wet. Geen enkele uitzondering bevestigt de regels. Geen één hand durft over het hart te strijken. Wat is er gebeurd dat we dit land geworden zijn? 


Zo begint de column van Youp van 't Hek van afgelopen zaterdag. Hoe lang duurt het nog voordat ook de rest van Nederland in de gaten heeft wat er aan de hand is, dat we wakker worden. Ligt hier niet een mooie taak voor de krant van wakker Nederland? Of kijken ze daar collectief weg en hebben ze de wekker afgezet?
Hieronder het slot van de column.


 Van mij mag de Alkmaarsche Courant niet partijdig zijn, maar moet de krant dat. Wij moeten dit allemaal. Wij moeten dit niet willen. Niet willen dat de ontwikkelingshulp bijna afgeschaft wordt, niet willen dat er een minister op zijn Joodse afkomst wordt aangesproken en niet willen dat er een kansloos kind het land uitgeschopt wordt. En als we dat wel willen dan moeten we voorlopig geen kerstbomen neerzetten. Dus geen kerstbomen uit angst voor de moslims, maar omdat we een heel naar rechts en benauwd landje geworden zijn.
Kijk voor de hele column
http://www.youp.nl/index.php?p=17315&item_id=959515&pagnumber=0

zaterdag 26 november 2011

GAAN WE DIT ALLEMAAL LATEN GEBEUREN?

Zie dit artikel van Folkert Jensma als een waarschuwing, zeg later niet dat je het niet kon weten.
Folkert Jensma 
Voor wie De Schijn-Élite van de Valse Munters van Kamerlid Martin Bosma (PVV) heeft proberen te lezen, hoefde het geen verrassing te zijn.
Een van zijn fractiegenoten, Richard de Mos, stelde deze week inDe Telegraaf voor om het internationale hoofdkwartier van Greenpeace „het land uit te zetten”. De milieuorganisatie zou de reputatie van Nederland aantasten.
Dit past naadloos in het goed-foutschema waarin de beweging van Geert Wilders andersdenkenden plaatst. Wie onwelgevallige meningen heeft, moet worden ontslagen, uitgezet of ten minste worden ontdaan van eventuele subsidie. Een pluriforme, vrije samenleving, gebaseerd op de rule of law, gelijkheid, respect, vrijheid, debat en compromis is door de PVV niet gewenst. Zie ook het à la carte meeregeren – loyaliteit tot op de hoek. Daarna is het vrij schieten. Een rechtsstaat met burgers die ook anders denken, is lastig voor de PVV.
In Bosma’s boek worden lijsten bepleit van mensen die de verkeerde mening aanhangen of die het land „verraden” aan de moslims. Deze mensen moeten uit hun beroep worden gezet. Op internet worden deze lijsten enthousiast bijgehouden op satirisch bedoelde websites. Dit onverbloemde McCarthyisme richt zich op de „aanstichters van het multiculturalisme” en kent geen maat. Menig schrijver in deze krant wordt op de korrel genomen.
Achter deze houding ligt een klassieke samenzweringstheorie. Hierin is Adolf Hitler volgens Bosma een echte socialist. Daarmee is links, of wie daarvoor kan worden uitgescholden, geherdefinieerd als volksvijand.
Natuurlijk kan men aan deze agitatie schouderophalend voorbijgaan. De „perspolitie” waar het Kamerlid Graus (PVV) vorige week om vroeg, was immers maar een grapje – maar echt om te lachen is het niet.
Het publieke klimaat verandert. Voorzitter Max van Weezel van perscentrum Nieuwspoort in Den Haag zei in september dat de parlementaire pers zich terughoudend opstelt jegens de PVV, uit angst voor het verwijt van ‘demonisering’. Op Radio 1 sprak hij in het programma Mediaforum van een knieval door de pers, uit vrees voor de haatmails en bedreigingen die consequent volgen. Columnist Elsbeth Etty signaleerde het op deze opiniepagina’s. Niemand lijkt bezorgd of gealarmeerd. Doet het chilling effect in de parlementaire pers zijn werk al? Ik zie het zelf nog niet, maar ik zit ertussen. Hooguit valt me op dat PVV-retoriek veel ruimte krijgt. Of trap ik daar nu zelf ook in?
Het PVV-denken maakt politiek school. De raadsfractie van de VVD in Den Haag vroeg de sociale recherche de Occupy-demonstranten op het Malieveld te laten controleren op hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Suggestie – het zijn uitkeringstrekkers. Ze moeten werken, niet demonstreren. Is een studiebeurs of bijstand dan een knevel? Milieuorganisaties die de grenzen van de wet „verkennen”, moeten fiscaal worden „gestraft”, vindt de VVD. Particuliere clubs, zoals de Postcodeloterij, dient te worden verhinderd om zulke groeperingen te steunen. Mag de burger nog zelf weten wat hij zegt of wie hij steunt, of moet je eerst je salarisstrookje laten goedkeuren? Bevoegdheden gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn gegeven – dit is de definitie van machtsmisbruik.
De PVV wist eerder de Willem Arondéus Lezing door historicus Thomas von der Dunk in Haarlem te verhinderen. In Kamervragen dreigt de PVV geregeld tegenstanders met sancties. Het Nexus Instituut, waarvan de directeur een PVV-criticus is, zou derhalve geen subsidie mogen krijgen. Hetzelfde gold voor Humanitas. Deze club had problemen met een plaatselijk bestuurder, tevens PVV-raadslid. De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseerde een workshop die de PVV niet aanstond – of de subsidie kon worden verminderd. Een school in Weert en een ziekenhuis in Gouda die moslims faciliteiten boden, werden uitgemaakt voor „zot” . Door de UNHCR geselecteerde vluchtelingen noemde de PVV „oplichters en bedriegers”. De Rijksdienst voor het Wegverkeer die de letters PVV niet op kentekenplaten toelaat, is „helemaal van de pot gerukt”. Of het nu de Klimaatatlas van de Bosatlas is (het KNMI „kiest partij”) of de vermeende SP-invloed op NRC Media – de PVV suggereert, impliceert en rekent af.
Van een partij die grenzen alleen wil sluiten voor niet-westerse allochtonen en de bijbel van één religie wil verbieden, valt misschien niet anders te verwachten, maar dat de dagelijkse schending van rechtstatelijke beginselen niet meer schokken – dat het stil blijft, dat media zich voegen, partijen niet opponeren, maar hun schouders ophalen of soms meezeilen in de vuile wind – dat is niet te verteren.

LEKKER WINDJE

Zondagmorgen en ook de rest van die dag zal het in het hele gebied op deze kaart flink gaan waaien, aan de Schotse Westkust windkracht 10 en bij de Waddenkust windkracht 7 tot 8.
Google:  Zygrib     en je vindt een mooi weerprogramma.

donderdag 24 november 2011

WISTEN WE DAT DAN NIET?

Dit stond in de NRC van vandaag.


De VVD maakt zich zorgen over de groeiende invloed van de PVV en de SGP op het kabinetsbeleid. VVD-bestuurders willen in een eventueel volgend kabinet liever met D66 samenwerken dan met de huidige gedoogpartner. (Ik heb geen politicologie gestudeerd, maar dit kon ik wel zien aankomen)Bijna de helft van premier Rutte’s partij vindt dat de VVD zich meer zou moeten onderscheiden van Geert Wilders’ PVV. En een enorm percentage van de partij vindt het merkbaar dat Nederland een liberale premier heeft: 92 procent.( Het merendeel van de VVD bestaat uit fatsoenlijke mensen maar ze baseren zich op andere ideeën dan de mijne, dat moet kunnen in een vrij land. Maar ze laten zich gedogen door een onfatsoenlijk groepje, dat kan, maar zou niet moeten. En Rutte lijkt inderdaad een nette vent.) Dat zijn de belangrijkste resultaten uit een enquête die onderzoeksbureau OverheidInNederland.nl en NRC Handelsblad hebben gehouden onder bijna tweeduizend VVD-bestuurders, aan de vooravond van het VVD-congres van komende zaterdag. Uit de enquête blijkt ook dat de meeste van de 670 VVD-bestuurders die reageerden Mark Rutte de beste bewindspersoon voor de partij vinden. ( Daar dacht een heel groot deel van hun kiezers een paar jaar geleden volkomen anders over, het kan verkeren. Klaag niet over de wind maar stel je zeilen bij.)

‘Rosenthal slechtste VVD-bewindspersoon’

Over enkele onderwerpen die op dit moment gevoelig liggen in Den Haag zijn de VVD’ers verdeeld. Vooral over het stemgedrag van de Tweede Kamerfractie rond het gedogen van weigerambtenaren en de zondagsrust zijn de bestuurders kritisch.  ( Tsja, de coalitie is heilig. Zeker met een partner die op 10 zetels staat.) Bij de steun aan premier Mark Rutte steekt de waardering voor de overige bewindspersonen magertjes af: slechts 4 procent vindt minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) de beste. (Onder niet-VVD'ers zal dat wel minder zijn.)
32 procent van de bevraagde bestuurders vindt minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal de slechtste VVD-bewindspersoon. ( Eens) Fractieleider Stef Blok is in de Tweede Kamer niet zichtbaar genoeg, vindt 21 procent. ( Laat de heer Blok vooral onzichtbaar blijven.)


Klik voor een aantal onversneden rechtse reactie op onderstaande link. Je gaat rechtstreeks naar de gezondverstandkrant.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10993897/__VVD_ers_zien_D66_als_partner__.html?p=3,1

woensdag 23 november 2011

BRUIN BAKKEN

Dit staat op NU.nl
Hoogst vermakelijk. (als het niet zo erg was)Plaatje bij PVV wil Greenpeace uitzetten
Greenpeace gaat zo vaak over de schreef dat de actiegroep het land uit moet worden gezet.

Richard de Mos, PVV kamerlid


Lees meer: http://www.nujij.nl/politiek/pvv-wil-greenpeace-uitzetten.14565480.lynkx#ixzz1eXdEjRwgEn wie zegt dit? Een liegende en over de schreef gaande ex-onderwijzer die omhooggevallen is van de populistische ladder. Overigens geldt dit voor nog een aantal fractieleden van zijn clubje. Weg ermee dus, volgens eigen maatstaven.
Uit de reacties op NU.nl blijkt gelukkig dat er nog heel veel fatsoenlijk denkende mensen zijn. Het is een kleine minderheid die er in geslaagd is om met de hulp van VVD en CDA de sfeer in ons land te verpesten. Vrijheid stelt niet zo veel voor bij de partij voor de vrijheid als hun doel is de vrijheid van vereniging aan te pakken.

dinsdag 22 november 2011

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Dit stond op de website van de NOS:

Het bestuur van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft hoogleraar prof. dr. Roos Vonk een berisping gegeven. Ze heeft in een onderzoek naar psychische kenmerken van vleeseters onzorgvuldig gehandeld, stelt het bestuur in een verklaring. Ze heeft zich echter niet schuldig gemaakt aan fraude, benadrukt het bestuur.
Hoogleraar sociale psychologie Vonk concludeerde eerder dit jaar, samen met prof. Diederik Stapel van de Universiteit van Tilburg, dat vleeseters hufteriger waren dan mensen die geen vlees aten.

Als de mensen mijn onderzoek hadden gelezen, hadden ze beter geweten. Mijn onderzoek gaat o.a. over de relatie tussen namen van mensen en hun uitspraken.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen die de naam van een bloem hebben zich makkelijk laten leiden door anderen en zonder controle beweringen overnemen. Mensen met  een of andere vorm van een hoeveelheid in hun naam beweren vaak oncontroleerbare onzin.
Mensen die de naam van fruit hebben kenmerken zich door gedegen werk en grondig , zorgvuldig onderzoek. Twijfel aan hun werk is niet mogelijk
 Prof. dr. K.G.M. Appel

maandag 21 november 2011

BEPERKT ZICHT

Het lijkt er op dat het weer duidelijk invloed heeft op mensen. Bij velen lijkt het zicht op de werkelijkheid behoorlijk vertroebeld. (vooral in de voetbalwereld kom je dit tegen)
Ook deze mist zal eens verdwijnen

zaterdag 19 november 2011

vrijdag 18 november 2011

KLEINE ERGERNIS

Voorbeeld:
Er is een man vermoord en gevonden in een kuil aan de rand van een bos, meldt de radio nieuwsdienst.


Tegenwoordig wordt dan de politiewoordvoerder gebeld voor een toelichting. De politiewoordvoerder zegt:
Er is een man vermoord en gevonden in een kuil aan de rand van een bos, meer kan ik in het belang van het onderzoek niet zeggen.
Dank u wel, zegt de radio nieuwsdienst.

WERKLOOSHEID

Aanpakken die fraude met werkloosheidsuitkeringen. Wie niet werkt zal niet eten. Zo kennen we de VVD weer helemaal. Geen werk? Verhuizen naar een plaats waar wel werk is. Ja maar, mijn kinderen zitten hier op school en mijn vrouw werkt hier. Niets mee te maken, dat is jouw individuele probleem, dat gaan wij niet voor je oplossen. Onze minister Kamp is een man van daadkrachtige woorden.
Iedereen weet dat je vandaag de dag binnen een paar dagen je huis verkocht hebt en dat een nieuw huis vinden geen enkel probleem zal opleveren terwijl de verhuiskosten tegenwoordig ook minimaal zijn, dus wat zeuren al die werklozen die van een uitkering leven. Bovendien liggen de banen voor het oprapen, vooral voor de oudere werknemers. Daar wordt om gevochten door de werkgevers. Die willen zelfs veel meer betalen om al die kennis die daar voorhanden is niet verloren te laten gaan.
In welke wereld leeft de heer Kamp, in de hierboven beschreven droomwereld?
Wakker worden man. Besteed tijd geld en moeite aan fraudebestrijding die wel wat oplevert: belasting ontduiking bijvoorbeeld, vastgoed zwendel bij wooncorporaties, buitensporige beloningen voor interim managers en voor managers bij de (semi)overheid enzovoort, enzovoort. Speciale belastingteams verdienen zichzelf terug. Doe wat die Blonde Boy roept: Aanpakken! Maar dan wel dat wat aangepakt moet worden.
Niet alleen de kruimeltjes maar vooral de grote brokken.

donderdag 17 november 2011

HERFST

ENGELEN

Het Sociaal Cultureel Planbureau geeft de nadelige gevolgen van de bezuinigingen aan.
Job Cohen en andere oppositiepartijen hebben daarvoor gewaarschuwd.
De regering gaat gewoon door met hun manier van bezuinigen.
De Blonde Boy wil 4 miljard weghalen bij ontwikkelingshulp en wil dan wel 4 miljard bezuinigen. Duidelijk?
Daklozenopvang in Utrecht wordt wellicht gesloten. Geen daklozen meer?
Van Gaal wordt directeur bij Ajax.
Cruijff  roept  dat de commissarissen gek zijn geworden.
En ik?
Ik weet het niet.
Wat horen wij  de engelen zingen?

dinsdag 15 november 2011

DE WET VAN DE ZONDEBOK

De boerkadraagster en de weigerambtenaar lijken totaal verschillend maar toch hebben ze ook overeenkomsten. Beiden legitimeren zich op basis van hun geloof. Beiden veroorzaken vrijwel niemand overlast. 
En nu worden beiden gebruikt om een paar grote ideeën in onze samenleving te onderstrepen. 
Wij leven in een land van vrijheid en gelijkheid voor iedereen en we zijn tegen onderdrukking.
In Trouw stond vanmorgen een artikel wat toch wel te denken gaf. Niet iedereen die tegen de wet in gaat wordt verketterd, denk bijvoorbeeld aan dienstweigeraars, denk aan ambtenaren uit Zaanstad die zouden weigeren de Centrumpartij te bedienen als die aan de macht mocht komen. Geen morele verontwaardiging in de media daarover en ook geen maatregelen. Vervangende dienstplicht werd geregeld.
Nu is dat anders, de weigerambtenaar en de bourkadraagster zijn volksvijand nummer 1 aan het worden.
Zij de uitgestotenen waarmee het volk zijn zuiverheid bewijst.
"Hoe kleiner hun minderheid, des te verwaarloosbaarder de pijn en des te beter wij ons er door voelen.
Dat is de wet van de zondebok, beschreven door de Franse filosoof Rene Girard."
Met die wet krijgen de in het geding zijnde principes een akelige kant, want "hoe groter de woorden waarmee ze worden verdedigd, des te onverbiddelijker het mechanisme waarmee hun handhaving wordt ingescherpt."
De onverbiddelijkheid die gehanteerd wordt kan zo maar leiden tot de makkelijke woorden"wet is wet" of nog erger "bevel is bevel".
De enige verliezer in deze situatie is het individu, daarmee wordt door deze publieke moraal korte metten gemaakt.
Het kan allemaal zo eenvoudig worden opgelost. Niet de ambtenaar zorgt er voor dat homo's kunnen trouwen, de gemeente geeft die garantie en zorgt voor een ambtenaar die dat doet en de weigerambtenaar laat in een voorkomend geval zijn beurt voorbijgaan. En die boerkadraagster? Gewoon laten wandelen.
Deze column is gebaseerd op een artikel van Ger Groot uit de Verdieping (15/11/11) Citaten en mooie zinnen komen daar ook uit.

zondag 13 november 2011

ROOS IN NOVEMBER

Nauwelijks te geloven, maar hij zit er toch echt.
De voorspelde ijzige winter is nog niet zichtbaar.
Zouden wij ook gaan behoren tot de landen waar wellicht de zuidelijke euro ingevoerd gaat worden?
Niet zeuro man, geniet er van.

zaterdag 12 november 2011

BETER DAN BAS HEIJNE KAN IK HET NIET ZEGGEN

Oeps

Jammer: toen hij tijdens het debat tussen de Republikeinse presidentskandidaten zijn blackout kreeg, was Rick Perry net lekker op stoom. Belastingen flink omlaag, zodat de hardwerkende Amerikaanse burger dollars overhoudt om te kunnen investeren in dit prachtige land – en toen was daar die uitglijder. Perry kondigde aan drie departementen te schrappen en kon er, ook na aandringen, slechts twee noemen.


Oops.”
Zei hij echt oops? De commentaren waren snoeihard. Perry kon zijn kandidatuur vergeten. De burger had toch al het gevoel dat hij zijn zaakjes niet op orde had – stel dat hij tijdens gesprekken met wereldleiders oeps zou zeggen?
Een journaliste zei op tv tegen Perry: „Overtuig ons ervan dat dit niet het einde van uw campagne is.” Waarom waren de journalisten zo stellig? Waarschijnlijk verloor Perry zijn gezicht doordat hij geen draai aan zijn blunder wist te geven. De kijker keek in de totale leegte. Perry’s woorden bleken retoriek. Hij lulde maar wat.
De kiezer kent dat natuurlijk wel van politici, hij wil het alleen niet zien. Hetzelfde zagen we – we dalen af naar microniveau – bij PVV-Kamerlid Dion Graus tijdens de eerste verhoordag van de enquêtecommissie-De Wit. De kleine Limburger die ons de animal cops gaf (Amsterdam alleen al moet er meer dan vijftig agenten voor vrij maken), dezelfde man die onlangs Kamervragen stelde over het olifantje Radza dat in een greppel was gevallen, ging nu gestrekt tijdens het verhoor van voormalig ABN-Amro-topman Schmittman.
Graus: „Was het niet verstandiger geweest om enkel het ABN-Amro deel te nationaliseren?” Schmittman, na een lange stilte: „Bij mijn weten is het ABN-Amro deel genationaliseerd. (Pijnlijke stilte) Is er nog een ander deel?”
Ongetwijfeld is het Wilders zelf geweest die Graus de opdracht heeft gegeven de commissie met onmiddellijke ingang te verlaten, om erger te voorkomen. Ook het kabaal dat Graus daarna maakte, was bedoeld als rookgordijn voor het kennelijk halfdebiele, eindeloos manipuleerbare koppel dat in die partij Henk en Ingrid wordt genoemd. De commissie had Graus de mond willen snoeren! De NOS had de beelden zo „lullig” gemonteerd, zodat het „lijkt alsof ik een of andere halve gare idioot ben die niet weet waar het over gaat”. Onzin! „Ik was de terrier van de commissie. Ik zou de zware verhoren gaan doen: Zalm, Kroes, Bos en Wellink. Graus zou die gaan verhoren. Dat zegt wel wat.”
Jij zegt het, Dion.
De dag na het debacle kondigde Wilders, snel en inventief als altijd, in de Telegraaf een onderzoek aan naar wat het ons oplevert om de gulden weer in te voeren. Gaat dat werken? Beuken vanaf de zijlijn heeft resultaat zolang het gevoel overheerst dat er hard met de gevestigde orde afgerekend moet worden. Datzelfde gevoel overheerst ook in de Verenigde Staten. Men ziet dat Obama de crisis niet kan oplossen, dus is het vrij schieten voor populisten. Tot je in de gaten krijgt dat je met hen nog veel slechter af bent. Perry weet niet eens welke departementen hij wil opheffen.
Het gaat weer goed met Nederland wanneer we Dion Graus de gulden laten herinvoeren. Je kunt je kiezers bedriegen met valse sociale betrokkenheid, je kunt het gedrag van PVV-Statenleden die zichzelf inhuren als medewerker goedpraten („Dit model past bij een jonge partij in opbouw”), je kunt eindeloos lachwekkende Kamervragen blijven stellen – maar zelfs Hollandse balorigheid kent grenzen.
Dé ontdekking in de politiek van de afgelopen jaren was dat je de burger telkens cadeautjes moest toestoppen: dierenpolitie, tien kilometer harder op de snelweg, een digitale schandpaal voor overvallers – het maakte niet uit, zolang je maar dicht bij herkenbare emoties bleef. Groupon-politiek: het stelt niks voor, maar het lijkt heel wat. Een tijd lang werkte het. Zelfs de PvdA heeft het nu ontdekt; beoogd voorzitter Spekman beloofde het partijkantoor van de sjieke gracht naar de volkse wijk te verplaatsen.
Te laat, zoals gewoonlijk bij deze partij. Kleine symboolpolitiek is achterhaald. De wereld kraakt in haar voegen.
BAS HEIJNE