Totaal aantal pageviews

vrijdag 24 oktober 2014

WERK AAN DE WINKEL

In de Groene Amsterdammer staat een goed artikelen over problemen met kinderen van Poolse arbeiders die in ons land werken. Omdat Polen lid is van de EU is het niet nodig dat de ouders van die kinderen een integratiecursus doen als zij hier willen werken. Hun kinderen, leerplichtig, pikken het Nederlands vrij snel op maar bij problemen op school is het lastig om met de ouders te communiceren. Jeugdzorg en GGZ hebben hun handen vol aan deze probleemkinderen.
Veel Poolse kinderen moeten tegen hun zin mee naar Nederland, worden met problemen van hun ouders opgezadeld en voelen zich ontworteld. Werk aan de winkel dus.
Maar dan een opvallende alinea:
'Hun kledingstijl past niet, hun ouders hebben weinig geld, ze kunnen geen dure merkkleding kopen, hebben geen mobiele telefoon. Dus vallen ze buiten de groep en worden ze gepest.'
'Hun kledingstijl past niet, hun ouders hebben weinig geld, ze kunnen geen dure merkkleding kopen, hebben geen mobiele telefoon. Dus vallen ze buiten de groep en worden ze gepest.'
Ik moest de zin ook een paar keer lezen voordat tot mij doordrong wat hier nu eigenlijk staat.
Toen ik dat gedaan had, rees bij mij de vraag wie er nu eigenlijk hulp nodig hadden.
We leven dus in een land waar je gepest kunt worden als je ouders arm zijn en je dus niet kunnen voorzien van schoenen van 200 euro, bijpassende kleding  en , o jee, je niet beschikt over een mobiele telefoon van 600 euro.
Het is mijn jeugd ook wel zijn voorgekomen dat er kinderen gepest werden en zo'n 60 jaar geleden heb ik mij, toen ik 10 jaar was, er ook aan bezondigd. In gezelschap van vriendjes dorst ik een  eenzame brildrager uit te schelden voor 'brillejood' maar , god straft onmiddellijk, dat was afgelopen toen ik een jaar later zelf een ziekenfondbrilletje op mijn neus had. Mijn ouders waren niet arm, maar zeker niet rijk en dat gold voor het overgrote deel van de rest van de leerlingen van de lagere school waar ik toen zat. Armoede was geen motief om te pesten of gepest te worden.
Werkzaam in het onderwijs had ik ook vaak te maken met pesters en gepesten en dat waren altijd lastige zaken die veel tijd kostten  om tot een "oplossing" te komen en het lukte nooit helemaal. Er waren en zijn voor pesters allerlei redenen te vinden, stokken zat om honden te slaan.
Uit de aangehaalde zin lijkt het of een motief voor pesten het economische welvaartspeil van  de gepeste is en dat baart mij grote zorgen gezien de toenemende kloof tussen arm en rijk in ons mooie landje. Want je hoeft niet per se uit Polen te komen om tot de armen te worden gerekend.
Als er een beleid zou zijn wat de armoedekloof zou doen verdwijnen en en als we er in het onderwijs in zouden slagen meer begrip te kweken voor leerlingen die 'anders' zijn, ja dan...........

maandag 20 oktober 2014

HOERENLOPEN

Een sociaal democraat, een socialist en een christen dienen een wetsvoorstel in. Waar zou dat over gaan?
Een poging om de toenemende kloof tussen rijk en arm in ons land aan te pakken?
Een tegenvoorstel om de idiote pensioenplannen van het kabinet terug te draaien?
Een maatregel om de nog steeds idioot hoge prijzen van sommige medicijnen aan te pakken?
Mislukte privatiseringsprojecten terugdraaien?
Niets van dit alles.
We gaan de hoerenloper aanpakken. Niet elke, maar alleen degene die gebruik maakt van vrouwen die gedwongen in het vak terecht gekomen zijn. Het nobele doel is de vrouwenhandel tegen te gaan, daar kun je niet op tegen zijn. Toch?
Gezien de reacties op de radio is  een meerdereheid van het volk er dan ook voor.

Gedurende alle beschouwingen van dit voorstel werd mij niet duidelijk gemaakt hoe een en ander in zijn werk zou moeten gaan, daarom moest ikzelf een scenario bedenken.
Ik zie het volgende beeld voor mij:
Henkie verlaat tevreden een bordeel, stapt in zijn Mercedes en wordt vier straten verder klem gereden door twee geblindeerde Volvo's waar acht gemaskerde mannen uitspringen die hem onder het schreeuwen van het woord "POLITIE" uit zijn auto sleuren, meenemen en meteen in een cel gooien. Hij wordt direct vastgezet en dat kan omdat de straf op het door hem begane misdrijf meer dan vier jaar gevangenisstraf is. Dus niet thuis zijn proces afwachten.

Er rijzen een paar vragen.
Hoe weet de politie dat Henkie bij een onvrijwillig werkende vrouw is geweest?
En als de politie dat wist waarom is de politie dan niet zelf opgetreden en de pooier van de vrouw aangepakt?
Kan dat laatste alleen maar als een klant bemerkt dat er iets met die vrouw aan de hand is?
Moet hij dan het pand verlaten met de mededeling dat hij aangifte gaat doen, terwijl hij de breedgeschouderde, getatoeƫerde en kaalgeschoren portier vriendelijk groet?
Heeft de politie echt geen mogelijkheden en is zij afhankelijk van informatie van hoerenlopers om zo'n ernstig misdrijf als mensenhandel aan te kunnen pakken?
We weten wie het zijn, maar we kunnen ze niet aanpakken. Dat hoor je wel vaker als het om zware misdaad gaat.
Gaan we daarom Henkie opsluiten?