Totaal aantal pageviews

vrijdag 13 september 2013

VERANDEREN

Veranderen is goed, veranderen moet. Hoezo? Waarom?
Als je bij een verandering, en het kan niet schelen welke, een vraagteken plaatst en vraagt waarom, dan wordt je vaak weggezet als oud, conservatief, star enz. enz.
Ik beschouw mijzelf als progressief, niet achterlijk en flexibel maar die kwalificaties maken op anderen geen indruk.
Toen ik 8 jaar geleden niet meer hoefde te werken, verheugde ik mij er op om op vrijdagmorgen heerlijk ontspannen naar de radio te luisteren omdat de VPRO de zendtijd op een fantastische manier invulde op dat tijdstip.
Helaas, de netmanager van Radio 1, besloot in zijn almachtige wijsheid dat mijn genoegen in het luisteren op dat tijdstip niet lang zou duren. Ik werd vanaf de wijziging in de programmering vergast op de KRO en de NRCV op elke ochtend van de week. Mijn favoriete VPRO kon ik voortaan op diverse middagen in de week beluisteren. Jammer, het kwam en komt er vaak niet van.
Ook nu weer gaat een door vriend en vijand gewaardeerd programma als TROS KAMERBREED verdwijnen van het ideale tijdstip en wordt het verplaatst naar de zaterdagmiddag.
Waarom, vraag ik mij af. Wat is hier het grote voordeel van?
Is het 30 jaar op het verkeerde moment  uitgezonden? Was het luisteraarsaandeel te klein?
Het programma heeft zich in de jaren ontwikkeld tot ijkpunt aan het eind van de week waar politici van allerlei pluimage de gelegenheid werd geboden hun zinnen af te maken en hun mening te onderbouwen.
Dit alles onder leiding van prima journalisten en op een uitstekend tijdstip.
Ben ik star en conservatief als ik een vraagteken plaats bij de aangekondigde verandering?

woensdag 11 september 2013

VLIEGWINKELEN

We leven in een tijd van crisis. Dat moet wel want ik hoor het elke dag op de radio, ik lees het in kranten en de crisis is een niet aflatend onderwerp in alle talkshows. Een hot item dus.
Daar is natuurlijk ook geld mee te verdienen. Er moeten zeer veel mensen zijn die totaal geen last hebben van de crisis, getuige deze reclame:

"Meiden, zullen we gaan shoppen in Londen, even vliegwinkelen, een hotelletje erbij, klaar"
of
"Mannen zullen we gaan golfen in Portugal, grote auto er bij, even vliegwinkelen, klaar"

Voor wie zouden deze reclames bedoeld zijn? Londen is toch de duurste stad om te winkelen en te verblijven, golfen kun je toch ook heel goed op de Lage Vuursche (wel lid worden) of Nieuwegein.
Gaat de crisis volledig buiten deze doelgroep om? Wie lijden er totaal niet onder de crisis?
Zoek dat nu eens uit, regering, daar is geld te vinden en niet bij zieken en gehandicapten.
Even vliegwinkelen.
Klaar.

dinsdag 10 september 2013

maandag 9 september 2013

AANPAKKEN, KEIHARD AANPAKKEN

Bovenstaande kreet werd nog niet zo lang geleden geslaakt door een nepblonde politicus wiens naam mij even ontschoten is,  maar aan diens taalgebruik moest ik wel denken toen ik vanmorgen op de radio hoorde dat mensen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn er door regeringsmaatregelen tussen de 400 en 1900 euro per jaar op achteruitgaan. (onderzoek door het NIBUD)
Het zwaarst worden de mensen getroffen die ziek of gehandicapt en in een inrichting zitten.
Een makkelijke, maar laffe keus van deze regering, van deze groep is geen tegenstand te verwachten. Zij hebben geen 'vrindjes' die hun netwerk wel even zullen aanspreken om deze onrechtvaardige maatregel weg te werken. Hoe anders was dat toen er een regeling dreigde te worden aangenomen om de zorgpremie naar draagkracht te gaan berekenen. Met name de VVD achterban ontplofte en het ging dus niet door. De PvdA hulde zich in stilzwijgen.
Voor gehandicapten en langdurig zieken komen sociaalvoelenden en idealisten op. Resultaat van hun acties valt niet te verwachten.
Het Malieveld zal niet gevuld worden met chronisch zieken en gehandicapten.
Zitten er in dit kabinet dan echt mensen die asociaal zijn?
Zitten er in dit kabinet dan echt mensen die daar niet horen?
Zitten er in dit kabinet dan echt mensen die gevoelloos zijn?
Zitten er in dit kabinet dan mensen die niet weten waar wel geld te halen is?
Zitten er in dit kab…………..
AANPAKKEN, KEIHARD AANPAKKEN

P.S.
Als een dubieus politiek clubje iets organiseert voor de bovengenoemde groepen, wil dat niet zeggen dat ik plotsklaps aanhanger ben van dat clubje.


RAAK

Deze plaat van Ruben Oppenheimer is niet te verbeteren.
Commentaar volledig overbodig.