Totaal aantal pageviews

woensdag 3 december 2014

CANAL DIGTAAL (3)

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Na publicatie van mijn vorige artikeltjes en de aandacht die ik daarvoor vroeg via Twtter, kwam er ook een reactie van WebcareCD. Daar bleek een soort helpdesk van CanalDigital achter te zitten. Zij vroegen mij om mijn abonneenummer zodat zij mij konden helpen en warempel daar rolde de enig juiste beslissing uit. Mijn jaaruitbreiding bovenop een halfjaarcontract werd teruggedraaid. De vordering werd ingetrokken, ik word niet bezocht door deurwaarders, Bello kan rustig in zijn mandje blijven. Iedereen gelukkig, ik hoop alleen dat zij niet verder zullen gaan met het aanbieden van zo'n rare constructie en ik hoop ook dat zijn de reguliere helpdesk zullen verbeteren waardoor je niet meer tegen een muur aanloopt als je een gerechtvaardige klacht hebt.
In ieder geval verdient hun hulp een bloemetje.
Bij deze.

maandag 1 december 2014

zondag 30 november 2014

CANAL DIGITAAL (2)

KOMT ER MEE WEG
Wat ik niet gehoopt had, gebeurt toch. Mijn problemen met Canal Digitaal (zie een paar stukjes lager) gaan uitpakken in het voordeel van een gelegaliseerde dief. Toen mijn opwinding over de onterechte vordering van oplichter Canal Digitaal wat was weggeëbt, besloot ik mijn rechtsverzekering te bellen.
Toen bleek ook dat een rechtsverzekering er niet voor zorgt dat jij je recht krijgt maar dat jij de schade van onrecht niet behoeft te dragen. Een teleurstellende ervaring.
In het afsluitende gesprek met de adviseuze werd mij het voorstel gedaan dat de verzekering de vordering van Canal Digitaal op mij zou overnemen. De reden daarvan was dat het bedrag zo gering was (€80,--) dat recht halen meer zou gaan kosten bij het in gang zetten van de procedure om mijn gelijk te bevestigen. Een gelijk dat wel door de rechtskundige werd erkent. Voor mij zat er niets anders op dan daarmee accoord te gaan.
Dit alles geeft een onbevredigend gevoel, ik weet dat ik bestolen wordt maar het is te duur om de dief aan te pakken. Recht kan rechter, zegt een bekend rechtskundig adviesbureau op de radio in STERtijd. Maar daar hangt wel een flink prijskaarje aan.
Zou het zo zijn dat rijke dieven ongestoord kunnen stelen?
Als redelijk denkend mens kan ik ook wel inzien dat het niet logisch is om duizende euro's uit te geven om 80 euro terug te vorderen. Maar aan de andere kant is de vraag gerechtvaardigd hoe hoog de prijs mag zijn om het recht voor iedereen te laten gelden.
Die prijs is hoog en die kan ik in mijn eentje niet betalen.