Totaal aantal pageviews

dinsdag 24 december 2013

ENGELEN

Vorige week: Breaking News-----ENGELEN HEBBEN GEEN VLEUGELS----
Mijn mond viel wagenwijd open, als agnost had ik altijd geloofd (het was mij door velen overtuigend aangedragen) dat engeltjes vleugeltjes hadden. Nu blijkt een of andere hoofdpaap een lijntje naar de hemel te hebben waardoor hem is meegedeeld dat het allemaal onzin is. Geen vleugeltjes.
Wonderbaarlijk dat dit pas nu (2013) bekend wordt.
Ik wacht in spanning af wanneer de mededeling doorkomt dat de hele rest ook allemaal kolder is.
Maar ja, er is zo veel wonderbaarlijk in de wereld van de gelovigen.
Waarom danken zij hun god op  blote knietjes voor zijn bestieren van een wereld waarin onschuldige kinderen op gruwelijke wijze worden gedood, waar rampen plaatsvinden die vele mensen het leven kost en ga zo maar door, iedereen kan deze lijst zelf aanvullen. Voorbeeld materiaal volstaat het jaarboek van Worldpressfoto uitstekend.
Goed opgeleide godsdienstkenners hebben op deze vragen altijd wel een antwoord dat vele gelovigen overtuigt maar mij niet.
Op het bureaublad mijn computer plaats ik kleine fotootjes van mensen die mij dierbaar zijn en die zijn overleden, sommigen omdat het hun tijd leek, anderen om onbegrijpelijke reden als je in de goede god zou geloven.
Zoals
Jeroen Willems, iemand die nog zoveel vreugde had kunnen brengen
Maarten van Roozendaal, die zijn leven op eigen wijze leefde
een zeilvriend die aan kanker stierf
als laatste, mijn lieve schoonzus Nel, die zomaar een zware hersenbloeding kreeg

En steeds vraag ik mij af: Wat zou een god hier nou mee van doen hebben?


FIJNE KERSTDAGEN

maandag 16 december 2013

NOSTALGIE

Was vroeger alles beter?
Op die vraag kan ik geen antwoord geven, maar bij het doorsnuffelen van mijn boekenkast kwam ik het volgende boekje tegen:
REKENMETHODE 
VOOR DE LAGERE SCHOOL

DOOR

J.W. BOSWINKEL
Hoofd ener Lagere School te Amsterdam
Leraar Pedagogiek M.O.

EN 

J. WEDZINGA
Hoofd ener Lagere School te Amsterdam
Leraar Pedagogiek M.O.

VEERTIENDE DEELTJE
VIJFDE DRUK
1958

Dit deeltje was bedoeld voor leerlingen van de Lagere School die naar het Gymnasium of de HBS zouden gaan en diende ter voorbereiding voor hun toelatingsexamen.
Heden ten dage staan er veel verhalen over de rekenvaardigheid van studenten van de Pedagogische Academie, die zou beneden peil zijn. Maar ik daag de journalisten die daarover schrijven  uit een paar van de volgende opgaven te maken ZONDER rekenmachine, dat moesten wij ook. Tenslotte hebben zij allemaal een HBO- of Universitaire opleiding. 

voorbeelden:

1) Als ik een getal met zijn derde vermenigvuldig, krijg ik 12. Welk getal is dat?

2) Van een kubus is de inhoud 512  cm3. Hoe groot is dan de inhoud van een kubus, waarvan de afmetingen tweemaal zo groot zijn?

3) Neem ⅓ van 36 en 1/6  van 21. Het eerste is .... meer dan het tweede.

4) 7,378 ha + 0,38 m2  +  0,5833 dm2 =  .............. are

5) toegift voor knappe cijferaars
   Van een deling is het deeltal  0,1875 x 149,38541325
   en de deler  3,15 x 4, 014
   Bereken de uitkomst van de deling.

Je kunt je natuurlijk afvragen wat het nut van deze rekenopgaven is, maar het is toch wel leuk om te zien waar 12-jarigen is de vijftiger jaren mee lastig gevallen werden.
Het doel toen was (volgens de inleiding) onder andere:
"het juist zien van de betrekkingen tussen gegevens in eenvoudige denkvraagstukken, blijkende uit de toepassing der voor de oplossing vereiste bewerkingen, waarbij het gebruik van de in de wiskunde gangbare verkorte schrijfwijze is toegestaan."

Dat was geen kattepis.

(Voor de liefhebber is het boek antiquarisch nog wel te verkrijgen)
woensdag 4 december 2013

DE ROY VAN Z. EN DE AIVD (ex BVD)

Niks nieuws onder de zon. De geheime dienst van Nederland houdt iedereen in de gaten dus ook aanstaande echtgenoten van de koninklijke familie. Al dan niet op verzoek van leden van het koninklijk huis.
Het verbaast me dat er mensen zijn die denken dat dit niet zou gebeuren.
Hieronder een verhaaltje uit 1968.
Ik voldeed in die tijd mijn dienstplicht en was in opleiding voor personeelsadministrateur , opgekomen in Kampen om te leren typen en daarna naar Middelburg in de  zomer van '68.
Mijn verloofde ging die zomer met een vriendin op vakantie naar Roemenië en ik deed een verzoek aan mijn commandant om de zaterdag van vertrek iets eerder te mogen afreizen om haar uit te zwaaien op Schiphol. Dat verzoek werd afgewezen maar op de maandag na dat weekend werd ik achter de ponsmachine vandaan gehaald om mij te melden bij de leiding en werd ik ondervraagd door iemand uit Den Haag van Binnenlandse Zaken.
Wat ging mijn verloofde doen in Roemenië?
Was zij daar al eerder geweest?
Wanneer kwam zij weer terug?
Wie ging er met haar mee?
Enz.
Uiterst belangrijke vragen in tijden van de Koude Oorlog, maar wat nog veel interessanter was, was het feit dat de betreffende ambtenaar alles van mijn schoonfamilie en mijn eigen familie wist.
Liegen tegen hem had geen zin, begrijp je?
Het resulteerde allemaal in niks en ik geloof dat een en ander mijn carriere niet geschaad heeft hoewel ik na mijn opleiding niet in Gouda op de personeelsadministratie terecht ben gekomen maar dat ik bij de Stoottroepen in Ermelo mijn tijd moest opvullen. Regelmatig ging ik met de troepen mee naar de Duitse heidevelden om ons land te vrijwaren van de Russen en de maten te voorzien van goedkope sigaretten en drank door middel van belastingvrije inkoop. Mooi werk, wat gelukkig niet te lang duurde,
Zo werkt de democratie dus. Als de BVD al zoveel moeite doet om een eenvoudig, dienstplichtig soldaat  op deze manier te controleren dan moet je niet gek opkijken van het akkevietje met De Roy.
In tegenstelling tot Edwin de Roy en zijn Margarieta heeft de invloed van de BVD ons huwelijk geen schade gedaan.
Wij zijn nog steeds bij elkaar, vandaag precies 52 jaar na onze eerste kus.

dinsdag 3 december 2013

KAPERS

Opwinding in ons land.
"De Molukse gemeenschap"  eist een nader onderzoek over de dood van de treinkapers. Of de hele gemeenschap daar achter staat weet ik niet, want tot nu toe hoor ik alleen mensen op de radio die nauw betrokken zijn bij de kapers. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je het verschrikkelijk vindt als een naaste van je om het leven komt door grof geweld dat bewust is aangericht.
Maar het moet toch duidelijk zijn dat de regering de plicht heeft haar burgers te bevrijden als die gegijzeld en met de dood bedreigd worden.
Wie overgaat tot gijzeling om zijn problemen op te lossen, kiest in mijn ogen voor de meest laffe methode. Mensen die volkomen onschuldig zijn aan jouw probleem misbruiken om eisen af te dwingen, is volkomen onacceptabel is een samenleving als de onze. Dat de Molukse gemeenschap belazerd is door de Nederlandse regering en verkeerd is behandeld, daar konden die treinreizigers niets aan doen als privé persoon.
Dat geweld te verwachten was, was voor iedereen duidelijk. Bij de vorige treinkaping werd een volkomen onschuldig en willekeurig gekozen man doodgeschoten, dus je moest wel heel erg naïef zijn om te denken dat het wel goed zou komen na  ruim twee weken gijzeling.
De mensen die nu pleiten voor een parlementair onderzoek en denken dat daarmee de waarheid boven water komt, zijn net zo naïef.
Niemand zal toegeven het bevel tot executie van de kapers in de trein te hebben gegeven.


donderdag 14 november 2013

RECESSIE VOORBIJ

Vanmorgen hoorde ik het goede nieuws om half tien op de radio. Van dolle vreugde maakte ik, net als Tom Cruise in de film "The Firm", een driedubbele achterwaartse salto. Twee gingen er goed maar bij de derde sloeg ik met mijn kop tegen de werkelijkheid.
Die 0,1 % stijging van de economie gaat wel ten koste van 46.000 banen. Een streepje door de ideeën van Jetta Kleinsma met haar plannen voor verplicht solliciteren van bijstandsgerechtigden.
(vroeger uitkeringstrekkers genoemd). Hoe gaat zij die twee zaken met elkaar in overeenstemming brengen?
Ik wens haar en de PVDA veel wijsheid toe.

O ja, in de avondkrant het volgende stukje.
Er komt een website voor studenten die hun colleges TE LINKS vinden. Je bent kennelijk al te links als je voor een verzorgingsstaat bent.
Zou het niet zo kunnen zijn dat veel studenten TE RECHTS zijn?
Laat iemand daar nu eens op promoveren.
Een of andere linkse rakker, bijvoorbeeld.

113 MILJARD

500 Mensen bezitten samen 113 miljard, dit zijn de 500 rijkste mensen van Nederland. Allemaal verdiend met eerlijk en hard werken. Als deze eerlijke en hardwerkende Nederlanders nu eens 3% extra vermogens belasting betalen dan levert dat  3,4 miljard op. Ruim voldoende om het begrotingstekort te niet te doen. We zouden zelfs wat overhouden om de staatsschuld van 445 miljard wat te doen afnemen.
Wie van de 500 zou niet een trots gevoel krijgen bij de gedachte het land uit de nood te helpen en toch nog steeds bij de 500 rijkste mensen te horen.
Hardwerkende rijkste mensen, dat wel natuurlijk.

Onze Charlene hoefde er niets voor te doen, door koersstijgingen werd zij 33% rijker.
Wat zong Joop Visser ook al weer: HEINEKEN

Maar ja, Joop heeft altijd wat te zeuren, ook over BMW-rijders bijvoorbeeld.
Luister maar : BMW

En?

woensdag 13 november 2013

AANPAKKEN

Zonder enige twijfel kun je stellen dat alle wetten van Nederland overtreden worden. Een wet dwingt ons iets te doen en er zijn altijd mensen die dat niet willen. Je kunt het een regering niet kwalijk nemen iets te doen om wetsovertreding in te perken of om verouderde wetten te verbeteren om misbruik te voorkomen.
Tot zover niets bijzonders.
Nu lees ik in mijn krant dat het aantal bijstandsuitkeringen 317.000 bedraagt.
De hoogte voor een uitkering bedraagt voor een alleenstaande 662 euro inclusief vakantiegeld, voor een alleenstaande ouder is dat 926 euro en voor een gehuwde 1257 euro. Voor alle duidelijkheid dit zijn MAANDbedragen. Huur zal in veel gevallen tussen de 400 en 700(?) euro liggen, elektra en gas100 euro(?) als je zuinig doet. Gelukkig verkoopt de Lidl spijkerbroeken voor 15 euro en je kunt er ook goedkope onderbroeken krijgen, maar toch ...wat houd je over?
In ieder geval te weinig om een spaarpotje te vullen.
Wat is nu het wetsvoorstel dat wordt ingediend door Jette Klijnsma, van de PVDA, de partij die opkomt (opkwam) voor de zwakkeren in onze samenleving?
VERLAGING VAN DE UITKERINGEN BIJ MEER DAN EEN UITKERING PER GEZIN. Dat wordt gemiddeld 10% inleveren. Je moet toch niet willen dat er in zo'n gezin enige vorm van luxe te vinden zou zijn.
SOLLICITATIEPLICHT
Natuurlijk, niks mis mee. Ook voor alleenstaande moeders. Dat de kinderopvang voor 2-verdieners al begrotelijk wordt, doet hier niet ter zake.
PASSEND WERK.
Talloos zijn de voorbeelden van mensen die zich te pletter solliciteren, ook onder hun niveau, en toch niets vinden.
EEN ZOEKTIJD VAN 4 WEKEN.
Je komt uit de WW, je bent net gescheiden, je bent weduwe van een onverzekerd zzp-er, dan is je spaarpotje goed gevuld en zing je het makkelijk uit, toch?
VERPLICHT VRIJWILLIGERSWERK
Op zich al een belachelijke term, maar ik heb hier al eens verteld dat een ontslagen straatveger als vrijwilligerswerk moest gaan straatvegen. Verdringing van arbeidsplaatsen ligt op de loer.
GEPASTE KLEDING
Niet in je burka en met je integraalhelm op solliciteren, niet met je vol getatoeëerde kop als receptionist willen werken en ook niet in je naveltruitje als huishoudelijk hulp bij de pastoor aanbellen.
Om hoeveel "misbruikers" van de Bijstandswet  gaat het nu eigenlijk? Zouden nu echt 300.000 van de 317.000 gerechtigden smerige profiteurs en langharig, werkschuw tuig zijn (kreten uit een verleden tijd).
Jetta ga op zoek naar de fouten in het systeem en pak die aan. De PVDA heeft haar socialistische veren al onder leiding van Kok afgeschud, nu gaat zij haar sociale veren verkwanselen om met de VVD samen de scheiding tussen rijk en arm verder te vergroten.
Nu las ik ook in mijn krant dat de 500 rijkste mensen in ons land samen 113.000.000.000 euro bezitten.
HONDERDDERTIEN MILJARD EURO
HONDERDDERTIEN MILJARD EURO
HONDERDDERTIEN MILJARD EURO
HONDERDDERTIEN MILJARD EURO
Crisis, wie had het over crisis?

vrijdag 8 november 2013

BINNENLOPEN DOOR TWITTER

Als ik ergens een hekel aan heb is het dat ik niet goed kan hebben dat sommige mensen buitensporig veel aan mij verdienen. Toen b.v. FACEBOOK naar de beurs ging heb ik mij meteen daaruit teruggetrokken. (Wat overigens niet meeviel)
Toen ook TWITTER de stap naar de beurs ging maken, heb ik eenzelfde daad overwogen. Niet gedaan omdat ik er wel plezier aan beleef en dreigtweets niet op mijn startpagina zijn verschenen. Tot nu toe tenminste bleef het bij een reactie van een zielige, rechtse man.
Maar net kon ik berekenen wat mijn bijdrage voor TWITTER daadwerkelijk is en die is (zie hier onder) 0,0.......

Ik moet zeggen dat ik dit wel een geruststellende gedachte vind.

woensdag 30 oktober 2013

HET ONDERWIJS MOET BETER

Om verbeteringen in het onderwijs te bereiken heeft de regering een aantal miljoentjes extra uitgetrokken. Die gaan voornamelijk besteed worden aan het voortgezet en hoger onderwijs. Meer academici voor de klassen van het VWO en er mogen in 2017 geen onbevoegden meer voor de klas staan. Een loffelijk streven, maar hoe bereik je dit? Wat is een betere leraar? Wat maakt iemand tot een goede leraar? Is een academisch geschoold persoom per definitie een betere leraar? Deze vragen kan ik ook niet een, twee, drie beantwoorden. In mijn onderwijs carriere ben ik mensen tegen gekomen die dezelfde opleiding hadden gehad als ik, maar die ik graag was tegengekomen als leraar bij mijn opleiding tot onderwijzer.
Bij een goede lerarenopleiding behoort in ieder geval goed taalonderwijs en dan vooral leren lezen en begrijpend lezen, zin en onzin kunnen onderscheiden, kritisch kunnen oordelen, zelf gedachten kunnen verwoorden en duidelijk maken enz.
Maar waar maken we ons in het openbaar het meest druk?
De spelling schijnt het allerbelangrijkst te zijn, daar wordt op prime time op TV aandacht aan besteed.
 Het NATIONAAL DICTEE kluistert de bevolking aan de buis en menig bekend publiek figuur leent zich daarvoor zodat de zaak veel gewicht krijgt. Naar mijn smaak veel te veel aandacht voor een onderdeel van de taal dat niet zo belangrijk is maar wel het makkelijkst te beoordelen. Bovendien verandert de spelling regelmatig dus waar ben je mee bezig? Het allerbeste wordt de waanzin van het Nationaal Dictee weergegeven in het volgende gedichtje van Jan J. Pieterse:

DOM
Ik had maar één fout
in mijn Nationaal Dictee
Przewalskipaard
is met een d
en niet met een t.

Waarom geen wedstrijd grammatica beheersing, kort verhaal schrijven, stelling verdedigen?
Daar kunnen te weinig mensen aan meedoen en het kan niet ter plekke beoordeeld worden. Geen spektakel dus.
Op de website van een bevriende leraar Nederlands stond een aardig stukje. Het sluit hier aardig bij aan.


Er is nog een lange weg te gaan, maar ik zou zeggen begin aan de basis. De leesvaardigheid van basisschoolleerlingen is slecht in vergelijking met de ons omringende landen terwijl onze universiteiten bijna allemaal in de top 100 van de wereld staan.

vrijdag 18 oktober 2013

MKB OPGELET!!!

MET ZULKE VRIENDEN
HEB JE GEEN VIJANDEN NODIGHet is toch niet te geloven dat een man die meerdere malen bewezen heeft een politiek onbenul te zijn, het nu in zijn hoofd haalt een politieke partij op te richten.
Uitsluitend en alleen gericht op het MKB.
Hij denkt na over de juiste naam.
Zoekt steun bij mislukte VVD'ers en mislukte PVV'ers
Daar zijn er zat van.

maandag 14 oktober 2013

RECHTSTAAT

Wat moet je denken van de volgende tekst:


'IK ZOU HEM DOLGRAAG ZELF WILLEN AFSCHIETEN'

Op internet maakten aanhangers van Fortuyn zich al langer boos over de berichten dat Van der G. op proefverlof zou mogen. "Hulde voor wie Volkert van der G. een rechtvaardige straf toebrengt", twitterde ene Jaime van Gorp. "Ik zou hem dolgraag zelf willen afschieten", schreef Marian Nekeman op een discussieforum.
Peter de Graaf van de pas opgerichte, kleine extreem-rechtse actiegroep Identitair Verzet beweerde in NRC Handelsblad dat er ook al geld is opgehaald. Fortuyn-aanhangers collecteren volgens hem sinds de moord in 2002 om een wraakactie op poten te zetten. Hij zegt zelf twee keer aanwezig te zijn geweest bij een besloten bijeenkomst van voormalige LFP-aanhangers, na de jaarlijkse herdenking van Fortuyn in Rotterdam. Op deze bijeenkomsten werd geld ingezameld om Volkert van der G. na zijn vrijlating te kunnen opsporen, verklaart De Graaf.
"Ze hebben elkaar na de moord op Fortuyn de belofte gedaan om wraak te nemen, en herinneren elkaar er nog ieder jaar aan", zegt hij. "Het verdriet en de woede zitten nog heel diep bij tientallen mensen uit die kringen." Volgens De Graaf zijn al afspraken gemaakt over de concrete uitvoering van de plannen. Hij zegt niet te weten wat ze inhouden. "Maar ze gaan achter hem aan, dat weet ik zeker."Er is volgens mij een wet in Nederland die zegt dat je zelfs strafbaar bent als je denkt over plannetjes om een terroristische daad te plegen.
De aanhangers van Pim Fortuyn klaagden over de lichte straf die Folkert had gekregen, het was meer dan een moord, het was een aanslag op de democratie. Voor die gedachte kun je begrip opbrengen. Maar om vervolgens op te roepen om de man aan te pakken na zijn vrijlating, daarvoor geld in te zamelen en vervolgens ook nog zeggen dat je hem zelf wel zou willen afschieten, dat gaat volgens mij ver voorbij de grenzen van onze democratische rechtstaat en ik hoop dat de heer  Teeven, die regelmatig een flinke broek aantrekt, zich nu ook van zijn kordate kant laat zien.
AANPAKKEN, KEIHARD AANPAKKEN
Daar zijn ze erg voor in die kringen.


vrijdag 11 oktober 2013

AKKOORD

Je hebt majeur en mineur akkoorden in de muziek. Ook in de politiek, vermoed ik, want door wat ik opving in de wandelgangen wordt duidelijk wie de pineut is.
De schoolboeken blijven gratis, heb ik niets aan, ik ben uitgeleerd.
Werken moet lonender worden, de ontslag procedures moeten versoepeld worden. Heb ik niets aan, ik geniet van mijn welverdiende rust.

En daar komt de aap uit de mouw, anders gezegd, het water uit de kraan, dat wordt duurder. De Griekse methode. Nu was er in bejaardenhuizen al ingesteld dat de oudjes niet zo vaak meer mochten douchen, blijkt dat  deze maatregel ook voor  de overige pensionado's zou kunnen gaan gelden.
……Opschieten, Jan!!!!

Maar och, het is allemaal klein bier als je op hetzelfde moment op de radio hoort dat er weer een schip met 200 mensen is omgeslagen op de Middellandse Zee en dat je de gevolgen daarvan gemakkelijk kunt raden.

Gelukzoekers, worden ze genoemd.
Gelukzoekers, die we in ons rijke land …………..
Tsja
maandag 7 oktober 2013

TOMMY WIERINGA

In de bibliotheek kijk ik altijd of er iets staat van Tommy Wieringa wat ik nog niet gelezen heb. Eergisteren een boek vol juweeltjes  "Ga niet naar zee". Prachtig, hier een voorbeeld. De oude kat is doodgegaan en er is een nieuwe in huis, daar moet je aan wennen.

'Hechting is een proces van tijd en willekeur. Je hebt er weinig over te vertellen, op een zeker moment zit je in het café en je hoort jezelf zeggen dat je naar huis gaat 'omdat de kat al zo lang alleen zit'. De weg terug is afgesloten, je zult huilen als hij doodgaat op een dag.


En zo staan er nog heel veel korte verhalen in dat mooie boekje. Genieten dus.

zaterdag 5 oktober 2013

dinsdag 1 oktober 2013

REGEREN IS VOORUITZIEN

Mijn satirisch bedoelde stukje van een paar dagen geleden, heeft kennelijk toch de aandacht van bepaalde instantie getrokken en die hebben de zaak nog eens goed doorgerekend.
Kijk en huiver.


Pensioen op 67ste is veelgekoesterde illusie

Veel Nederlanders slecht op de hoogte van pensioen

Veel Nederlanders leven nog in de veronderstelling dat ze op hun 67ste met pensioen kunnen. Dat blijkt uit onderzoek van Intomart GfK in opdracht van Wijzer in Geldzaken. Maar dat is ten onrechte, iemand die nu 25 is moet waarschijnlijk tot zijn 71ste werken voordat hij recht heeft op AOW.
56 procent van de mensen tussen de 21 en 57 jaar rekent op AOW vanaf de 67ste verjaardag, meldt de NOS op basis van het onderzoek van Intomart GfK. Zij houden geen rekening met de afspraak dat de AOW-leeftijd meegroeit met de levensverwachting.
Uit het onderzoek blijkt verder dat veel Nederlanders nog altijd slecht op de hoogte zijn van hun pensioen. Tweederde van de Nederlanders zegt niet voldoende te weten van de eigen pensioensituatie.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Pensioen3daagse. Tot en met donderdag proberen 250 organisaties Nederlanders meer te leren over hun pensioen, aldus de NOSJe kunt niet zeggen dat ik niet gewaarschuwd heb.
Hadden deze maatregelen gegolden toen ik 25 was, dat zou ik nu nog werken.
Misschien komt er nog een heldere geest in de Tweede Kamer die zegt dat al die mensen die plaats gemaakt hebben voor een jongere (VUT), dit allemaal ten onrechte hebben gedaan en met terugwerkende kracht hun onverdiende rust moeten inleveren en weer aan de slag gaan.
Zou zo maar kunnen.

donderdag 26 september 2013

GOED NIEUWS?

Een van de twee meisjes die nu geboren worden, zal 100 jaar oud worden. Dit geldt ook voor jongens maar daar is de verhouding een op drie. Dat is mooi.
Dat is niet mooi, want de pensioenpotten kunnen dit niet trekken.
Jawel, want al die ouderen gaan langer werken om met hun premies die potten bij te vullen.
Een gouden toekomst breekt aan. Je werkt tot je vijfentachtigste verjaardag en mag nog vijftien jaar van je welverdiende rust genieten.
Ik denk dat deze trend zich wel voortzet.
In 2050 zal de gemiddelde leeftijd tot 165 zijn gestegen en dat betekent dat je tot je 150e mag werken.
In 2095 denk ik dat de levensverwachting 245 jaar zal zijn en dat houdt dan automatisch in dat je op de leeftijd van 230 gaat genieten. Maar waarschijnlijk ben je pas op je 30e begonnen en hoef je maar 200 jaar te werken.
Als we er voor tevens zorgen dat de bevolking niet te veel toeneemt, kan de premie omlaag want er wordt veel langer betaald.
Mooi toch?

woensdag 25 september 2013

JANNEMAN

Wat geef je een man die een grote bank reorganiseert, die duizenden werknemers ontslaat en die er voor zorgt dat het bedrijf 22 miljard waard wordt?
JUIST,
EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING, 
EEN HOGE ONDERSCHEIDING NATUURLIJK.

Wie zei het ook alweer?
De aandeelhouder wint.

zaterdag 21 september 2013

JSF LEZEN SCHOOL

We moeten de JSF kopen om met onze bondgenoten ons land te verdedigen tegen de vijand. Lijkt mij glashelder, alleen vermoed ik dat de vijand waartegen wij ons moeten verdedigen niet buiten onze landsgrenzen ligt maar daarbinnen en dat die vijand kan niet  worden verslagen met een vliegtuig van een paar honderd miljoen. De ware vijand waar wij ons tegen moeten verdedigen is de verdomming van de bevolking die wordt veroorzaakt door het ontlezen. Bastiaan Bommeljé zet in een zeer helder en overtuigend geschreven artikel in de NRC van zaterdag uiteen waar we terecht komen als we doorgaan op de ingeslagen weg. De weg die niet langer geplaveid is met gewone boeken die gelezen moeten worden om tot inzicht te komen.
Te beginnen in het basisonderwijs zal veel en veel meer geoefend moeten worden in het lezen, met name het begrijpend lezen, want vele onderzoeken tonen o.a. aan dat er een rechtstreeks positief effect is tussen het lezen van boeken en de hoogte van de CITO score.
Ook wordt er een rechtstreeks verband aangetoond tussen de hoogte van de maatschappelijke carrière en de belezenheid.
Het Nederlandse onderwijs heeft zich volledig aangepast aan de leesvaardigheid van de leerlingen en de boekenlijsten voor de eindexamens geminimaliseerd of volledig afgeschaft.
In alle ons omringende landen is de leesvaardigheid hoger, om in Frankrijk het baccalaureaat te halen moeten er minimaal 150 boeken worden gelezen.
Lezen op tablets, smartphones en computers leidt niet tot verbetering van de leesvaardigheid, dus de zogenaamde Steve Jobsscholen zullen niet bijdragen tot verhoging van de gemiddelde intelligentie van de bevolking.
Alleen mensen boven de 50 lezen nog met enige regelmaat een boek of een krant, bij jonge mensen wordt dit een steeds zeldzamere activiteit.
De regering wil wel geld in het onderwijs stoppen maar ik heb de indruk dat dat vooral voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs bedoeld is terwijl de meeste winst te behalen is in basis en voortgezet onderwijs.
Maar wat doet onze regering?
Zij sluit een aantal bibliotheken!

Voor de liefhebber staat hier onder het hele artikel.


vrijdag 20 september 2013

BAARD

Ik had nog iets over de baard van Plasterk willen schrijven, maar Henk Spaan is op dit punt niet te overtreffen.
Luister naar zijn Ochtenhumeur , het duurt maar 2 minuten.
Klik maar op: BAARD

Ook de volgende advertentie vind ik wel aardig:

"Er is nu een Jaguar voor de prijs van een auto"

Jij verplaatst je niet met een of ander autootje, jij rijdt in een dzjek.
Auto's zijn voor het klootjesvolk.
Voor mij dus.

dinsdag 17 september 2013

BUITENLAND

Je hebt buitenland en buitenland.
In het buitenland van de heer Wientjes, de werkgeversvoorzitter, verdienen de werknemers gemiddeld minder dan in Nederland en zijn hun looneisen ook niet hoog. Zeker niet zo hoog als de schandalige eis  van 3% die de FNV nu als maximum stelt. Het is vooral goed naar "het buitenland" te kijken als het om eisen van werknemers (vroeger genoemd arbeiders) gaat. Het valt nog mee dat de heer Wientjes  het 'omringende' buitenland bedoelt in zijn vergelijkingen.
Maar er is nog een ander "buitenland".
Als het gaat om de enorme salarissen die topmanagers, CEO's en dergelijke types (vroeger genoemd bazen) zeggen te verdienen, dan is er ineens een ander buitenland. Dan is er een buitenland waar ze veel en veel meer zouden verdienen. En met dat argument verdedigen zij hun salaris hier.
Ik zie ze overigens vrijwel nooit naar dat buitenland vertrekken om daadwerkelijk dat gigantische salaris op te strijken. Opstrijken of verdienen ik weet nooit welk woord ik moet gebruiken. 
Ik weet trouwens ook niet naar welk buitenland ik zou moeten gaan met mijn AOW en pensioen dat al jaren stilstaat, om mijn koopkracht die minstens 10% gedaald is, op te krikken.


zondag 15 september 2013

vrijdag 13 september 2013

VERANDEREN

Veranderen is goed, veranderen moet. Hoezo? Waarom?
Als je bij een verandering, en het kan niet schelen welke, een vraagteken plaatst en vraagt waarom, dan wordt je vaak weggezet als oud, conservatief, star enz. enz.
Ik beschouw mijzelf als progressief, niet achterlijk en flexibel maar die kwalificaties maken op anderen geen indruk.
Toen ik 8 jaar geleden niet meer hoefde te werken, verheugde ik mij er op om op vrijdagmorgen heerlijk ontspannen naar de radio te luisteren omdat de VPRO de zendtijd op een fantastische manier invulde op dat tijdstip.
Helaas, de netmanager van Radio 1, besloot in zijn almachtige wijsheid dat mijn genoegen in het luisteren op dat tijdstip niet lang zou duren. Ik werd vanaf de wijziging in de programmering vergast op de KRO en de NRCV op elke ochtend van de week. Mijn favoriete VPRO kon ik voortaan op diverse middagen in de week beluisteren. Jammer, het kwam en komt er vaak niet van.
Ook nu weer gaat een door vriend en vijand gewaardeerd programma als TROS KAMERBREED verdwijnen van het ideale tijdstip en wordt het verplaatst naar de zaterdagmiddag.
Waarom, vraag ik mij af. Wat is hier het grote voordeel van?
Is het 30 jaar op het verkeerde moment  uitgezonden? Was het luisteraarsaandeel te klein?
Het programma heeft zich in de jaren ontwikkeld tot ijkpunt aan het eind van de week waar politici van allerlei pluimage de gelegenheid werd geboden hun zinnen af te maken en hun mening te onderbouwen.
Dit alles onder leiding van prima journalisten en op een uitstekend tijdstip.
Ben ik star en conservatief als ik een vraagteken plaats bij de aangekondigde verandering?

woensdag 11 september 2013

VLIEGWINKELEN

We leven in een tijd van crisis. Dat moet wel want ik hoor het elke dag op de radio, ik lees het in kranten en de crisis is een niet aflatend onderwerp in alle talkshows. Een hot item dus.
Daar is natuurlijk ook geld mee te verdienen. Er moeten zeer veel mensen zijn die totaal geen last hebben van de crisis, getuige deze reclame:

"Meiden, zullen we gaan shoppen in Londen, even vliegwinkelen, een hotelletje erbij, klaar"
of
"Mannen zullen we gaan golfen in Portugal, grote auto er bij, even vliegwinkelen, klaar"

Voor wie zouden deze reclames bedoeld zijn? Londen is toch de duurste stad om te winkelen en te verblijven, golfen kun je toch ook heel goed op de Lage Vuursche (wel lid worden) of Nieuwegein.
Gaat de crisis volledig buiten deze doelgroep om? Wie lijden er totaal niet onder de crisis?
Zoek dat nu eens uit, regering, daar is geld te vinden en niet bij zieken en gehandicapten.
Even vliegwinkelen.
Klaar.

dinsdag 10 september 2013

maandag 9 september 2013

AANPAKKEN, KEIHARD AANPAKKEN

Bovenstaande kreet werd nog niet zo lang geleden geslaakt door een nepblonde politicus wiens naam mij even ontschoten is,  maar aan diens taalgebruik moest ik wel denken toen ik vanmorgen op de radio hoorde dat mensen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn er door regeringsmaatregelen tussen de 400 en 1900 euro per jaar op achteruitgaan. (onderzoek door het NIBUD)
Het zwaarst worden de mensen getroffen die ziek of gehandicapt en in een inrichting zitten.
Een makkelijke, maar laffe keus van deze regering, van deze groep is geen tegenstand te verwachten. Zij hebben geen 'vrindjes' die hun netwerk wel even zullen aanspreken om deze onrechtvaardige maatregel weg te werken. Hoe anders was dat toen er een regeling dreigde te worden aangenomen om de zorgpremie naar draagkracht te gaan berekenen. Met name de VVD achterban ontplofte en het ging dus niet door. De PvdA hulde zich in stilzwijgen.
Voor gehandicapten en langdurig zieken komen sociaalvoelenden en idealisten op. Resultaat van hun acties valt niet te verwachten.
Het Malieveld zal niet gevuld worden met chronisch zieken en gehandicapten.
Zitten er in dit kabinet dan echt mensen die asociaal zijn?
Zitten er in dit kabinet dan echt mensen die daar niet horen?
Zitten er in dit kabinet dan echt mensen die gevoelloos zijn?
Zitten er in dit kabinet dan mensen die niet weten waar wel geld te halen is?
Zitten er in dit kab…………..
AANPAKKEN, KEIHARD AANPAKKEN

P.S.
Als een dubieus politiek clubje iets organiseert voor de bovengenoemde groepen, wil dat niet zeggen dat ik plotsklaps aanhanger ben van dat clubje.


RAAK

Deze plaat van Ruben Oppenheimer is niet te verbeteren.
Commentaar volledig overbodig.

vrijdag 6 september 2013

BLIJ BLIJ BLIJ

"Blij, blij, blij want Jezus houdt van mij", spottend zong Robert Long al lang geleden dit lied uit zijn mooie repertoire.
 Blij, blij, blij ben ik omdat in mijn kwaliteitskrant , de NRC, vandaag het volgende artikeltje publiceerde:
Volgens mij hoef je niet hyperintelligent te zijn om dit allemaal te kunnen begrijpen.

BOB

Weer zo'n reclame waarbij je je niet af hoeft te vragen wiens belang hiermee gediend is.

"Kom op mannen we zijn een team, we moeten het koppie erbij houden, we moeten de nul houden enz.enz. Bob jij weet wat je te doen staat?"
"Ja coach" zegt Bob en roept:"Mag ik een rondje bier en een cassis?"

Het moge duidelijk zijn, zonder alcohol geen sport, voor de wedstrijd innemen graag.
Alles wat pleit voor een gezonde geest in een gezond lichaam wordt met voeten getreden.
Ach, als eenvoudige woestijnroeper sta je machteloos. De verkoop gaat door.
Iemand die al jaren geleden een aardig liedje schreef over een bierverkoper, hoorde zijn liedje nooit op de radio en heeft er dus ook niets mee bereikt.
Het maakt het alleen niet minder waar.

Klik en luister:

HEINEKEN

donderdag 5 september 2013

NIET IN DE NRC

Het volgende stukje werd opgestuurd naar de NRC, maar kon niet geplaatst worden.
Dan maar in dit blog.

Geachte redactie, 
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is er ook in de kwaliteitskrant NRC een tendentieus artikel verschenen over het vaarbewijs. Naar aanleiding van een tragisch ongeluk niet zo lang geleden waarbij twee mensen omkwamen, kon weer eens geschreven worden over nut en noodzaak van het vaarbewijs. Dat er tussen 2004 en 2012 elf dodelijke slachtoffers vielen bij ongelukken op het water is natuurlijk heel erg. Maar om dan meteen op een populistische manier te gaan roepen dat iedereen ook zomaar met zo'n boot weg kan varen is wel heel erg goedkoop. Beter was geweest als er gedegen onderzoek had plaatsgevonden om na te gaan in hoeverre er een relatie was tussen het ongeluk en het ontbreken van een vaarbewijs. Hadden de slachtoffers geen vaarbewijs? Ontstond het ongeluk door gebrekkige regelkennis? Ik weet het niet maar mijn 53-jarige ervaring als watersporter heeft mij geleerd dat ongelukken op het water ontstaan door onoplettendheid. Net als in het verkeer trouwens waar iedere deelnemer een rijbewijs heeft en er evengoed talloze ongelukken gebeuren en vele honderden dodelijke slachtoffers vallen, zowel onder professionals als bij zondagsrijders. Een rijbewijs geeft geen garantie tegen ongelukken. Zo zal ook een vaarbewijs het aantal ongelukken niet doen afnemen.
Het vaarbewijs in Nederland is louter theoretisch en stelt niets voor. Om het te halen moet je bijvoorbeeld wel weten welk reglement van toepassing is in de voorhaven van het het kanaal van Gent naar Terneuzen aan de Westerscheldekant. 
Als er dan een vaarbewijs zou moeten komen, laat er dan vooral een praktisch examen zijn. Leer schipperen.
Bovendien wie zou zijn boot van 14,95 meter, waar hij zo'n slordige 500.000 euro voor betaald heeft aan puin willen varen door zichzelf niet goed voor te bereiden. Verzekeringen stellen geen enkele eis als het gaat om niet vaarbewijsplichtige schepen. Die snappen wel dat schade niet wordt voorkomen door het bezit van een vaarbewijs.

Jan Drost
vaarbewijs- en zeilbootbezitter
LEKKER WINDJE


woensdag 4 september 2013

SPOORLOPER

Als je 's zomers wat vaker van huis bent en rust en ruimte zoekt, dan zie je minder TV wat absoluut geen gemis is en komt het nieuws via de radio met daarbij uiteraard de reclame. Mijn radio's hebben geen afstandsbediening dus de reclameboodschappen komen luid en duidelijk door. Wonderlijke en verrassende zaken hoor je dan. Bijvoorbeeld dit.
PRO-rail of de NS, daar wil ik vanaf zijn, zendt de volgende boodschap cq. waarschuwing uit:
Een spoorloper (dat is iemand die langs de rails loopt) veroorzaakt alle ellende die er in de wereld te bedenken is. Hij laat de machinist schrikken, die remt af, zijn trein komt te laat, 19 treinen lopen vertraging op, 843 mensen missen hun aansluiting en missen daardoor belangrijke zaken zoals ontmoetingen met dierbaren, missen examens waardoor hun toekomst geruïneerd wordt, missen sollicitatiegesprekken waardoor er zeker 1961 mensen werkloos worden en nog veel en veel meer ellende plaatsvindt. En dat allemaal omdat JIJ langs de rails hebt gelopen.
Niet meer doen hoor!!!!
Wat mij enorm verbaast is de enorme exactheid van de opgesomde feiten. Ik ben natuurlijk maar een eenvoudig mens maar er zullen ongetwijfeld knappe koppen zijn die dit allemaal precies kunnen uitrekenen. Iemand die zulke maatschappelijke chaos veroorzaakt zou de hoogst mogelijke straf moeten krijgen, toch? Aanpakken, wat zeg ik? Keihard aanpakken.
Maar met angst en beven zie ik de toekomst tegemoet voor medewerkers van de NS die verantwoordelijk zijn voor de dienstregelingen.
De herfst komt er aan, al is er op dit moment niets wat daar op wijst maar geloof mij, na de zomer komt de herfst en nog erger, de winter volgt daar ook nog op en we weten allemaal wat dat betekent.
Vertragingen, vertragingen en vertragingen door blaadjes, sneeuw en ijs.
Wat zullen die allemaal wel niet voor maatschappelijke impact hebben als een beetje afremmen voor een spoorloper al het bovenstaande veroorzaakt en in het verleden natuurlijk al veroorzaakt heeft.
Eindelijk begrijp ik waar die hoge werkloosheidscijfers vandaan komen.

vrijdag 30 augustus 2013

VAKANTIES VOORBIJ

Het politieke spel gaat weer beginnen. Lange tijd niets vernomen van de oppositie maar ze bestaan nog, de nepblonde, kereltje P en onze Emiel waren weer luid en duidelijk te horen op de radio. Maar waar is onze premier? Het       land wordt wellicht betrokken in een  nieuwe oorlog en ik hoor vandaag alleen oud VVDminister van defensie (83 jaar) die de speech van Kerry geweldig vond en zeker verwacht dat de VS gaan bombarderen. Wat moet ik? Voor de zekerheid heb ik mijn noodrantsoenen gecontroleerd en mij teruggetrokken op de boot uit de buurt van strategische doelen. En dit berichtje geplaatst via de Iphone. Viel niet mee. 

MOOI OP HET IJSSELMEER


donderdag 29 augustus 2013

vrijdag 28 juni 2013

UITSTRALING

WAT STRAALT DEZE MAN UIT?

HEEL GOED GEZIEN
VERTROUWEN!


Aan deze man en aan zijn vrienden, vertrouwde je je goede geld toe zo'n 10 jaar geleden. Dat kon niet mis gaan. Toen hij en zijn vrienden zeiden dat je je hypotheek niet moest aflossen omdat je anders een dief van je eigen portemonnee  was, dan geloofde je die mannen blind. Waarom ook niet? Zij hadden er verstand van, zij hadden lang doorgeleerd en jij kon niet weten wat er in de toekomst ging gebeuren. Dat wisten zij alleen.
Nu hebben zij kennelijk een bijscholingscursus gedaan en hebben daar ineens heel andere dingen geleerd die jou ook weer natuurlijk ontgaan zijn. 
Nu moeten starters op de huizenmark 20% eigen geld meenemen. Ik heb er natuurlijk geen verstand van maar als je een eigen huis wil kopen en je hebt een studieschuld van 30.000 euro en je moet voor een modaal huis 50.000 euro meebrengen dan denk ik dat het erg lang gaat duren voordat je een huisje kunt kopen en dat de huizenmarkt voorlopig niet zal aantrekken en dat is wel een voorwaarde voor hun nieuwe plan.
Maar toegegeven, ik ben een eenvoudige leek.

donderdag 27 juni 2013

DAAR GAAN WE WEER

"We hebben zelf deze regering gekozen" sprak een politiek journalist van de Volkskrant gisteren voor de radio. Men besprak dat onzinnige pensioenplan van onze regering waar de voltallige oppositie tegen is. Het ongemakkelijke in deze situatie is dat ik zelf op de PVDA heb gestemd maar niet op deze regering en zeker niet op dit onzinnige plan want dat was op het moment van stemmen nog in de nevelen van de toekomst gehuld.
Je hoort echter regelmatig mensen beweren dat we er zelf voor gekozen hebben.
WE waren voor Europa
WE  zeiden dat Griekenland er uit moest
WE wilden niet/wel dat de Roemenen, de Bulgaren enz enz
WE moesten zus, we moesten zo
Maar als je alles eens rustig gaat bekijken wat we allemaal wilden dan blijkt dat het meestal 51% van het parlement was dat dit wilde. Een en ander betekent dat er zo'n 49% niets zag in de plannen en de voornemens van de door ons gekozen regering.
Een garantie voor permanente herrie in de tent.
Kenmerkend voor democratisch handelen dient te zijn dat er goed rekening wordt gehouden met de minderheden als er belangrijke besluiten worden genomen.
Er mag en moet niet gehandeld worden volgens het principe van "Mehrheit ist Merhheit".
Ik voorspel dat dit hele pensioenplan van tafel gaat of dat er zeer drastische wijzigingen in zullen plaatsvinden.

PS1
Ergens op dit weblog staat een waarschuwend stukje over mensen die zeggen de toekomst te kunnen voorspellen.

PS2
Dit plaatje van de site "Het helpt niet maar het lucht op" wil ik jullie niet onthouden. Commentaar volledig overbodig. Kijk rechts bij LINKS

donderdag 20 juni 2013

donderdag 13 juni 2013

NABOKOV

Verbazingwekkend en prachtig vind ik het dat sommige mensen precies op de goede manier kunnen weergeven wat jijzelf op een onbeholpen manier onder woorden probeert te brengen. Hoe vaak overkomt het me niet dat ik dagen later bedenk wat ik eerder had moeten zeggen of dat ik een zin lees waarvan ik denk: " Ja, zo is het precies goed".
Bernlef is zo iemand die schrijft op een manier die jaloersmakend is door stijl en inhoud en als zo iemand dan een andere schrijver citeert omdat hij, terwijl hij zelf worstelt met zijn eigen biografie, vindt dat Nabokov de mooiste autobiografie geschreven heeft die hij kent, dan is het zeker de moeite waard de zin te citeren waarmee Nabokov zijn boek "Geheugen, spreek" begint.


De wieg schommelt boven een afgrond en het gezond verstand zegt ons dat ons bestaan niet meer is dan een vluchtig kiertje licht tussen twee eeuwigheden van duisternis.


Ikzelf kwam niet verder dan dit:
"Je bent langer dood dan dat je leeft"
Ook waar natuurlijk, maar het gaat niet om de waarheid maar om de schoonheid.

donderdag 30 mei 2013

OPHEFFEN

Je hoeft de radio of TV maar aan te zetten en binnen een kwartier gaat het over misdaad. De regering is constant bezig wetgeving te maken die misbruik van wetgeving moet voorkomen. Overal om ons heen zijn mensen bezig wetten te ontlopen. De meeste mensen verafschuwen moord en doodslag en daaraan gerelateerde misdrijven maar de misdrijven waarvan bijvoorbeeld Joep van den N. beschuldigd wordt en waarvoor 5 jaar celstraf is geëist, wordt niet als heel erg ervaren. Hij hoeft zijn eventuele veroordeling dan ook niet in de cel af te wachten terwijl een eenvoudige roofovervaller dat wel moet.
Zit de misdaad in ons allemaal?
Neem nu de wet over de openbaarheid van bestuur. Opheffen, zegt de ombudsman Brenninkmeijer die ik hoog heb zitten. Wat krijgen we nu?, was mijn eerste reactie. Het blijkt dat mensen spookverzoeken indienen om op die manier de boete op te strijken die de overheid moet betalen als een bepaalde termijn is overschreden. Je verzint het niet.
Opheffen die wet en alles openbaar maken, eenvoudiger kan het niet.
Zou je voor alle wetten moeten doen dan is de heer Teeven ook uit de brand, want een wet die er niet is kan niet overtreden worden en levert ook geen criminelen op, dus afschaffen die gevangenissen. De man lijkt gelijk te krijgen door vast met de helft te beginnen.
Of zie ik iets over het hoofd?

donderdag 23 mei 2013

SCHUILEN


UTOPIA

Je hardop uitspreken over een ideale toekomst?
Als je jezelf belachelijk wilt maken, moet je dat doen. We leven op dit moment is een wereld waar alles volgens blauwdrukken verloop en waar een toekomst die op idealen gebaseerd is, afgedaan wordt als dagdromerij. Toch zijn er mensen die daar anders over denken en dat ook nog heel mooi op papier kunnen zetten.
Hieronder een citaat uit het laatste stuk van een essay van Rutger Bregman uit de Groene Amsterdammer nr 20, een zeer lezenswaardig stuk.
Van de vele zaken die hij aankaart is dit deel over werk zeker de moeite waard.


………..Maar wat is er werkelijk gebeurd in de afgelopen dertig jaar? In het hele Westen zijn mensen harder gaan werken. We besteden minder tijd aan hobby’s, vrienden en familie. Het aantal burn-outs stijgt in rap tempo. Op papier hebben Nederlanders misschien een korte werkweek, maar dankzij overwerk hebben we het alleen maar drukker gekregen (aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau). Al dertig jaar zetten we onze welvaart om in meer consumptie, in plaats van meer vrije tijd.
En dat terwijl er zo veel is te zeggen voor een kortere werkweek. Toen Engeland in 1974 twee maanden overging op de driedaagse werkweek nam de industriële productie slechts zes procent af. Toen Frankrijk tussen 2000 en 2008 de 35-urige werkweek had (onder het devies: ‘Werk minder, leef meer’), zei de overgrote meerderheid dat hun leven zo beter in balans was. Toen de Amerikaanse staat Utah tussen 2008 en 2009 de vierdaagse werkweek kende, zei driekwart gelukkiger te zijn, nam het ziekteverzuim af en werden er forse besparingen gerealiseerd op brandstof. En het mooiste was: Utah werd in één klap nationaal kampioen vrijwilligerswerk.
Zo wereldvreemd is de utopie van minder werken dan ook niet. Uit allerlei peilingen (Synovate, nationalevacaturebank.nl, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) blijkt dat Nederlanders naar een kortere werkweek verlangen. Daar willen ze ook best wat koopkracht voor inleveren, als ze hun baanzekerheid maar behouden. Als we onbetaald werk meetelden in het bbp, zou het nu al een derde uitmaken van alles wat we produceren.
Een werkweek van ongeveer 25 uur per week is een mooi streven. Niet in één klap, als een blauwdruk die door een tijdspolitie wordt doorgevoerd, maar stapje voor stapje. Wetenschappers, politici en burgers zullen samen moeten werken én denken om alle valkuilen – want die zijn er – te ontwijken. Een armoedeval voor laagbetaalden en werklozen zou wellicht kunnen worden voorkomen met een basisinkomen voor iedereen. Werken kan aantrekkelijk blijven door de belasting op arbeid radicaal te verlagen, en die op consumptie te verhogen.
Minder werken zou een oplossing kunnen zijn voor vele problemen: stress, overconsumptie, werkloosheid en ongelijkheid. De emancipatie van vrouwen en ouderen wordt ermee voltooid. Vrouwen kunnen immers evenveel gaan werken als mannen, en ouderen kunnen zo lang doorgaan als ze willen. Een pensioenleeftijd van zo’n tachtig jaar zou met de 25-urige werkweek en de stijgende levens­verwachting geen probleem moeten zijn.

Dit is toch een mooi doel om na te streven?

WAAR WEL?

LATEN WE EENS GOED KIJKEN WAAR HET WEL LENTE IS.

donderdag 16 mei 2013

BINNEN IS HET LENTE


BULGAARSE BOEREN

Ons land moet zo langzamerhand overspoeld zijn met boeren uit Bulgarije. Vanmiddag hoorde ik namelijk op de radio het bericht dat er voor een (1) miljard aan subsidies voor natuurbeheer is uitgegeven en dat het resultaat 0,0 is. Dat moeten Bulgaarse boeren zijn geweest want ik kan mij niet voorstellen dat Nederlandse boeren subsidie zouden opstrijken voor iets wat niet werkt. De Tweede Kamer besteedde deze week een avond en de halve nacht om te debatteren over frauderende Bulgaren.
Nu ben ik benieuwd of er weer een flinke CDA-politicus opstaat die gaat pleiten voor een parlementaire enquete of zo iets om uit te zoeken hoe het mogelijk is dat er een miljard harde eurootjes is uitgegeven aan iets wat geen resultaat heeft opgeleverd. Wellicht is dat een gelegenheid om meteen alle landbouwsubsidies nog eens goed door te lichten.
Ik denk alleen niet dat we actie vanuit het CDA kunnen verwachten. Ivo de Wijs zei een paar jaar geleden al dat de grootste partij in Nederland de boerenpartij was en zoals wij allen weten liggen de 'wortels' van het CDA op het platteland. Helden die dat gaan aanpakken zul je dan ook niet uit die partij zien komen.
Toch zonde van het geld.

maandag 13 mei 2013

GOEIE VRAAG

Op de radio hoorde ik  een gesprek over de gezondheidszorg. Uiteraard ging het over de ombuigingen (bezuinigingen) die zoals iedereen behoort te weten, broodnodig zijn.
Althans, dat wordt al jarenlang door elke politicus bij elke gelegenheid geroepen.
Opeens vroeg een van de deelnemers haar eens uit te leggen waarom er voor 1,4 miljard euro moet worden 'omgebogen' terwijl de winsten van de verzekeringsmaatschappijen in de gezondheidszorg 1,5 miljard bedragen.
Ik vond dat een uitstekende vraag, maar het antwoord ging verloren in politiek gewauwel.
Jammer.

woensdag 8 mei 2013

WAT EEN MOOI LAND

Wie heeft het niet gezien.
Prachtige beelden.
De nieuwe koning met zijn koningin omringd en toegejuicht door zijn jubelende onderdanen.
Ook ik, een soort republikein, kreeg een warm gevoel en nam deel aan de feestvreugde.
Daarna de 4e mei met de altijd indrukwekkende gebeurtenis op de Dam met alweer een mooi gedicht van een zestienjarige en een indrukwekkende toespraak van generaal Van Uhm.
Mooie beelden van de feesten van 5 mei met als afsluiting het traditionele concert op de Amstel.
Prachtig symbool daarbij was het doorgeven van de Nederlandse driekleur als enorm lint met de tekst : VRIJHEID GEEF JE DOOR
Indrukwekkend.
Je waant je in een land waar alles perfect is, iedereen blij en gelukkig.
Zou je het paradijs zoeken, dan was je hier al aardig in de buurt.
Maar de dagen daarna zijn we terug in de harde werkelijkheid. Dan blijkt dat we in ons mooie, goed geregelde land toch een paar dingen niet helemaal goed doen.
Op Schiphol worden asielzoekers, die vrijheid zoeken, als criminelen behandeld en in afzondering vastgezet, hongerstakende mensen worden geïsoleerd om hun verzet te breken. Op klachten van de ombudsman wordt niet gereageerd. "Het is alsof ik in een pot stroop roer". zegt de heer Brenninckmeijer. De verantwoordelijk staatssecretaris, Teeven, reageert niet. Onbegrijpelijk, mede gezien de laatste politieke problemen die hij had na de zelfmoord van een Russische dissident.
Er is geen reden voor borstklopperij.
We zijn er nog lang niet.

Want,
volgens de laatste peilingen is de PVV de grootste partij.


vrijdag 3 mei 2013

maandag 29 april 2013

WATKOSTAT?

Ja zeker, we willen een monarchie.
Tachtig procent van alle Nederlanders staat achter deze staatsvorm.
Maaaarrrrrr.
Wat kost dat allemaal wel niet?
Is 800.000 euro niet veel te veel salaris voor Willem?
Er wordt al zoveel betaald aan het hele gedoe.

Wat een krente(n)kakkerij.
Willen we een koning, dan krijgen we een koning en dat heeft een prijs, een hoge prijs en die prijs kan niet hoog genoeg zijn want zoals wij allen weten: goedkoop is duurkoop.
Zo'n man moet royaal, het woord zegt het al, voor de dag kunnen komen  en zich niet belemmerd voelen door de vraag of hij de maand wel rondkomt.
Bovendien, de eerste de beste bankdirecteur doet het niet een voor die paar centen.
Het geeft toch geen pas als als de Koning temidden van allerlei CEO's staat en moet bekennen dat hij de slechtsbetaalde van dat groepje is.
Je weet vooraf welk advies hij dan van die lui krijgt.
Ga in het buitenland werken Willem!
Willen we dat?
Nou dan!

vrijdag 26 april 2013

OPMERKELIJK

Nog geen minuut nadat er een berichtje van mij op dit blog staat, wordt het gelezen in de VS. Dat gebeurt regelmatig, ook nu weer.
Toeval? Of ben ik te achterdochtig?

DEMOCRATIE

Weer een opmerkelijk verhaal op de website van de NRC

BINNENLAND 
De beperkingen die Erwin L., de man die op Prinsjesdag 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, zijn opgelegd nadat zijn voorarrest vorige week vrijdag met veertien dagen werd verlengd, zijn opgeheven. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie tegenover nrc.nl. L. wordt nu verdacht van stalking.

L. moest zich begin dit jaar bij de politie melden na een aangifte van stalking tegen hem. Daarop vluchtte hij naar Duitsland, waar hij op 13 februari werd aangehouden. Vorige week woensdag werd hij uitgeleverd aan de Nederlandse politie. Vrijdag werd hij voorgeleid en besloot de rechtbank in Zutphen dat het OM hem nog veertien dagen mocht vasthouden. Als gevolg daarvan zit L. dinsdag tijdens de troonswisseling vast.

ADVOCAAT NOEMT BEPERKINGEN HET 'ZWAARSTE REGIME'

L. kreeg vrijdag van de officier van justitie beperkingen opgelegd: hij mocht met niets of niemand contact hebben vanuit zijn cel en ook geen televisie kijken, kranten lezen of post ontvangen. Zijn advocaat Michiel Pestman spreekt van een “isolement” en zegt dat hij het nog nooit heeft meegemaakt dat een verdachte bij dit soort zaken het “zwaarste regime” krijgt opgelegd.

Pestman denkt dat justitie angstig was dat L. vanuit zijn cel wilde proberen de troonswisseling van aanstaande dinsdag te verstoren. “Ik kan me niet indenken welk ander belang dan 30 april deze beperkingen kon rechtvaardigen”. Een woordvoerder van het OM bestrijdt dat er een verband is met Koninginnedag. “Die link is er niet. Ook is het niet zo dat deze beperkingen in dit soort zaken niet aan de orde kunnen zijn.”
Volgens Pestman zijn de beperkingen woensdag plotseling opgeheven nadat er ophef over ontstond in sommige media. Hij noemt de opheffing “net zo raadselachtig als de oplegging”. Het OM stelt dat de beperkingen werden opgelegd in het “onderzoeksbelang”.

DONDERDAG DUIDELIJK OF L. LANGER WORDT VASTGEHOUDEN

De beperkingen konden volgens justitie woensdag worden opgeheven omdat het onderzoek “dat op dit moment toelaat”. Pestman: “Het OM mag mij uitleggen wat er in de tussentijd in het onderzoek is gebeurd.” Justitie kan daarover in verband met de voortgang van het onderzoek geen details geven.
Volgende week donderdag verschijnt L. weer voor de raadkamer en wordt bepaald of zijn voorarrest opnieuw kan worden verlengd.
Toen ik in 1968 in dienst zat, kreeg ik bezoek van wat toen nog de BVD heette, omdat mijn verloofde op vakantie naar Roemenië ging en ik had verlof gevraagd om haar uit te zwaaien. Je kunt kennelijk als staat niet voorzichtig genoeg zijn. Alles over mijn (onschuldige) verloofde en mij (ook onschuldig) bleek bekend. Familie, beroep, ouders, adressen.
Toen ik er later met een sergeant-majoor over in gesprek raakte, sprak hij de legendarisch woorden:
"Ja jongen, berg je maar als de democratie in werking treedt."
Er is niet veel veranderd sinds die tijd.

zaterdag 20 april 2013

LINK

Het kan anders, het kan beter.
Bewijs:

Koning  (aanklikken)

Zoals iemand al zei:"Voor 0 euro belastinggeld".
(maar dat is niet het belangrijkste)

donderdag 18 april 2013

VERDACHT

De Maker van dit blog is onder verdachte omstandigheden aangetroffen op La Palma.

dinsdag 16 april 2013

GOED NIEUWS

Twee koppen uit de krant van vandaag.
OUDEREN VASTBINDEN HOEFT NIET MEER.
Het gebruik van de zogenaamde Zweedse band, een soort riem waardoor in 2008 acht ouderen stierven, hoeft niet meer. In plaats daarvan wordt het personeel in verpleeghuizen intensief bijgeschoold. Dan kan het zonder dit hulpmiddel waarvan wordt geschat dat zo'n 10% van de verpleeghuisbewoners er mee wordt vast vastgebonden.
Ik vind het vreemd dat dit nu (2013) pas wordt ontdekt als iemand  gaat promoveren op het gebruik van dit middel, terwijl toch al heel lang bekend is dat personeel van verzorgingshuizen vaak uit onmacht (te weinig personeel) hiervan gebruik maakt.
Nog een mooi bericht:
DEMENTERENDE DIE BEWEEGT, KAN LANGER THUIS BLIJVEN WONEN.
Het gaat om mild-demente patiënten en die herken je aan de volgende kenmerken:
- flink last van het geheugen, herkennen sommige mensen niet meer.
- last van periodieke agressiviteit die zich ook op de partner kan richten.
- vertonen gevaarlijk gedrag, gas blijft branden, pan laten droogkoken.
- kunnen nog wel boodschappen doen, met behulp van een lijstje (na training).

Als ze maar blijven bewegen, eventueel met behulp van fysiotherapie aan huis.
Dit alles is dan goedkoper dan opnemen in een verzorgingstehuis.
Daar komt het aapje uit de mouw.
Ook hier lijkt het financiële aspect een belangrijke rol te spelen bij de zgn. vernieuwende ideeën.
Waarom boeien deze berichten mij dit?
Morgen 17 april wordt ik 69, ik beweeg nog maar ik vraag mij soms af: Hoe heet hij/zij ook alweer?